Børs og finans

BW Group og Hafnia Tankers jobber med fusjonsplaner

Begge parter mener en sammenslåing vil være veldig bra, både for kundene og aksjonærene.   

Foto: BW Pacific.

Foto: BW Pacific.

Artikkel av: Are  Strandli
21. august 2018 - 14.28

«Hafnia Tankers ønsker BW Group, som et sterkt industrielt selskap og en langsiktig strategisk investor, velkommen».

Det danske produkttankrederiet var svært positiv i sine ordlag da det i juli ble kjent at Singapore-baserte BW Group hadde inngått en avtale om å kjøpe BTS Tankers Partners som da var storaksjonær i Hafnia.

Sammen med separate aksjekjøp førte oppkjøpet til at BW Group hadde sikret seg kontroll over 43,5 prosent av aksjene i Hafnia Tankers.

«Vi tror dette vil være verdiøkende for alle aksjonærene i selskapet», slo Hafnia-styret fast.

Konsernsjef Carsten Mortensen i BW Group var allerede da klokkeklar på at et tettere samarbeid var ønskelig.

- Vi gleder oss til diskusjoner med de andre aksjonærene om fremtidig strategi. Vi ser en god kulturell passform mellom organisasjonene, så vel som mulighet til å integrere flåtene ytterligere og gi enda bedre service til kundene i produkttank-markedet, uttalte han.

I sin ferske rapport for andre kvartal bekrefter Hafnia-styret at det går mot en fullverdig sammenslåing.

«Hafnia utforsker muligheten for konsolidering med BW Tankers, et selskap eid av BW Group, en av våre aksjonærer», skriver Hafnia-styret.

En sammenslåing vil skape et produkttankrederi med en heleid flåte på 98 skip. I tillegg er Hafnia Tankers med i et joint-venture som skal ta levering av fire nybygg i 2019.

Venter bedre marked

«Totalt sett ventes det at den positive trenden med økende etterspørsel etter raffinerte produkter, redusert tilbudsside og regulatoriske endringer for bunkers drivstoff vil være positiv for produkttankerne», heter det i kvartalsrapporten.

Så langt i år har det imidlertid vært tungt, og spesielt i andre kvartal.

Inntektene falt til 42,2 millioner dollar i andre kvartal, fra 44,8 millioner dollar i samme kvartal i fjor.

Kombinert med høyere kostnader, ble fasiten et negativt driftsresultat på 5,1 millioner dollar. Samme kvartal i fjor bød til sammenligning på et positivt driftsresultat på 2,7 millioner dollar.

Selv om underskuddet vokste fra 3,5 millioner dollar i andre kvartal i fjor til 12,8 millioner dollar i årets andre kvartal, ser rederiet færre skyer på himmelen fremover. 

«Da de globale lagrene av oljeprodukter har kommet ned til et 5-års gjennomsnitt, og til og med lavere, ser vi en sterkere slutt på 2018 og inngang på 2019 ettersom handelen vil øke, og på bakgrunn av høyere raffineriutnyttelse», skriver rederiet.

Hafnia Tankers er notert på den norske OTC-listen, og basert på siste omsetning prises rederiet til vel 2,6 milliarder kroner.

Skrinla børsnotering

BW Group som eies av Sohmen Pao-familien, forsøkte i 2015 å ta produkttankskipene på Oslo Børs gjennom en notering av det som da het BW Pacific.

Formålet var å sikre finansiering til et nybyggprogram, samt skaffe kapital til ytterligere vekst.

DNB Markets, Pareto Securities og SEB var hyret inn, og prisingen ble indikert til mellom 6,9 og 7,5 milliarder kroner.

Forsøket ble imidlertid skrinlagt som følge av "de rådende markedsforholdene" på daværende tidspunkt.

Det gikk rykter om et nytt forsøk tidligere i år, men heller ikke dette ble noe av.