An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Dette tror meglerhusene om inflasjonen

Forventer ingen overraskelser før fredagens inflasjonstall.

Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Scanpix

Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Scanpix

Artikkel av: Njål Eivind Kleiven
6. august 2018 - 10.48

Oppmerksomheten i rente- og valutamarkedet retter seg denne uken blant annet mot fredagens norske og amerikanske inflasjonstall. 

Handelsbanken Capital Markets, i likhet med Norges Bank, estimerer en årlig kjerneinflasjon på 1,2 prosent i juli, opp fra 1,1 prosent måneden før. 

Meglerhuset nevner at siden 2013 har kjerneinflasjon for juli vist seg godt over den historiske normen, og tror det samme gjentas i år, men vil ikke legge for mye vekt på julitallene. 

- Tallene er volatile i sommermånedene og vi tar lett på juni-august før vi kommer med konklusjoner. Så langt har utviklingen vært på linje Norges Banks estimater, skriver Handelsbanken. 

I sin morgenrapport anslår Nordea Markets en uendret inflasjon for juli, noe som betyr at den årlige kjerneinflasjonen blir på 1,1 prosent. Dette avviket i forhold til Norges Banks estimater tror meglerhuset neppe fører til en endring fra sentralbanken, skriver TDN Finans.

- Det er altfor lite til at det påvirker pengepolitikken, og slik vi ser det skal det ekstremt mye til før renten ikke blir satt opp i september, skriver Nordea. 

I USA venter Nordea at kjerneinflasjonen vil ligge på 2,3 prosent i juli, og at totalinflasjonen i 2019 trekkes opp av lønnspress og ender på tre prosent. 

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.