An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

- Ikke noe som setter september i spill

I utgangspunktet er ledigheten ifølge seniorøkonom Marius Gonsholt Hov litt høyere enn anslått av Norges Bank.

Marius Gonsholt Hov - Foto: Are Haram/Finansavisen

Marius Gonsholt Hov - Foto: Are Haram/Finansavisen

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
24. august 2018 - 08.53

SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) viste fredag morgen 108.000 arbeidsledige i juni, justert for sesongvariasjoner. Det tilsvarer 3,9 prosent av arbeidsstyrken, mot 3,8 prosent i mai.

Markedet ventet uendret ledighet på 3,8 prosent, mens Handelsbanken Capital Markets hadde sett for seg en nedgang til 3,7 prosent; tilsvarende som Norges Bank.

«Detaljene viser at yrkesdeltagelsen har trukket videre oppover, noe som igjen bekrefter at deler av det forutgående fallet i deltagerraten var av konjunkturell art. Det har med andre ord vært mer ledige ressurser i økonomien enn hva selve ledighetsraten har fanget opp; et tema vi har trukket frem flere ganger», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i fersk rapport.

Det er fortsatt god vekst i sysselsettingen. Men ettersom flere også melder seg på arbeidsmarkedet får vi ikke ifølge seniorøkonomen et videre fall i ledigheten.

«Ledigheten har nå vært rimelig stabil siden februar. I utgangspunktet er ledigheten litt høyere enn anslått av Norges Bank, men dette er likevel ikke noe som setter september i spill», heter det i rapporten.