Børs og finans

- Ikke noe som setter september i spill

I utgangspunktet er ledigheten ifølge seniorøkonom Marius Gonsholt Hov litt høyere enn anslått av Norges Bank.

Marius Gonsholt Hov - Foto: Are Haram/Finansavisen

Marius Gonsholt Hov - Foto: Are Haram/Finansavisen

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
24. august 2018 - 08.53

SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) viste fredag morgen 108.000 arbeidsledige i juni, justert for sesongvariasjoner. Det tilsvarer 3,9 prosent av arbeidsstyrken, mot 3,8 prosent i mai.

Markedet ventet uendret ledighet på 3,8 prosent, mens Handelsbanken Capital Markets hadde sett for seg en nedgang til 3,7 prosent; tilsvarende som Norges Bank.

«Detaljene viser at yrkesdeltagelsen har trukket videre oppover, noe som igjen bekrefter at deler av det forutgående fallet i deltagerraten var av konjunkturell art. Det har med andre ord vært mer ledige ressurser i økonomien enn hva selve ledighetsraten har fanget opp; et tema vi har trukket frem flere ganger», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i fersk rapport.

Det er fortsatt god vekst i sysselsettingen. Men ettersom flere også melder seg på arbeidsmarkedet får vi ikke ifølge seniorøkonomen et videre fall i ledigheten.

«Ledigheten har nå vært rimelig stabil siden februar. I utgangspunktet er ledigheten litt høyere enn anslått av Norges Bank, men dette er likevel ikke noe som setter september i spill», heter det i rapporten.