Børs og finans

Incus Investor er igjen i brudd med lånevilkår

Jobber med bankene for å finne en løsning.

Foto: Scana

Foto: Scana

Artikkel av: Are  Strandli
13. august 2018 - 18.55

Incus Investor opplyser i en børsmelding mandag kveld at selskapet, basert på gjeldende prognoser, i løpet av inneværende måned vil komme i brudd med låneavtalens krav til minimum likviditetsreserve.

Denne er på 40 millioner kroner.

«Selskapet er i konstruktiv dialog med bankene med sikte på å finne en løsning i forhold til brudd på lånevilkår», heter det i børsmeldingen.

Tidligere i sommer, nærmere bestemt 13. juni, opplyste selskapet at det var i brudd med lånevilkåret knyttet til tre måneders rullerende EBITDA for perioden mars-mai 2018, samt EBITDA hittil i år, med rapporteringsfrist 16. juni 2018.

Bruddet skyldes hovedsakelig at Scana Steel hadde levert lavere EBITDA enn forventet i perioden.

Også da ble det opplyst at selskapet var i konstruktiv dialog med bankene med sikte på å finne en løsning.

Bjørn Torkildsen gikk fra stillingen som konsernsjef i Incus Investor med virkning fra 1. juli.

Frem til en ny leder er på plass, fungerer finansdirektør Kjetil Flesjå også som konsernsjef.