Børs og finans

Incus Investor økte underskuddet

Økte samtidig på topplinjen.

Foto: Scana

Foto: Scana

Artikkel av: Rune Tryti
15. august 2018 - 09.00

Incus Investor melder om et totalresultat på minus ni millioner kroner i 2. kvartal 2018, mot minus fire millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultatet før skatt var minus elleve millioner kroner, sammenlignet med å ha gått i null før skatt i fjor.

Driftsresultatet ble negative ti millioner kroner, mot minus én millioner kroner året før.

Driftsinntektene beløp seg til 204 millioner kroner, sammenlignet med 174 millioner kroner i 2. kvartal 2017.

-På tross av et kvartal med positiv utvikling i topplinjen og god vekst både mot forrige kvartal og fjorår, har resultatene ikke kommet slik som ventet, skriver Incus.

- Årsaken er først og fremst knyttet til svak drift i Scana Steel i Bjørneborg hvor marginene i leveransene fortsatt er lave hovedsakelig som en følge av økte råvarepriser. Kvartalsresultatet er belastet ekstraordinært med fratredelseskostnader for CEO og en inntekt i Scana Property knyttet til et tidligere salg.

Selskapet var i brudd med gjeldende lånebetingelser pr 30. juni 2018 knyttet til ebitda. Videre viser Incus' prognoser at selskapet vil komme i brudd med lånevilkårene knyttet til likviditetskrav. Selskapet er i konstruktiv dialog med bankene om å få på plass lettelser i lånebetingelsene/waiver, opplyses det.

Les hele rapporten her