An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Ledelsen advarer – kostnadene blir høyere enn ventet

Foto: Horoscope / Shutterstock / NTB/Scanpix.

Foto: Horoscope / Shutterstock / NTB/Scanpix.

Artikkel av: Stian Jacobsen
10. august 2018 - 16.39

Kongsberg Gruppen har nå sendt ut en børsmelding hvor ledelsen ønsker å informere om to større forhold som påvirker konsernets resultater for 2. kvartal.

6. juli 2018 ble det kjent at konsernet hadde signert en avtale om kjøp av Rolls-Royce Commercial Marine. Knyttet til dette oppkjøpet, samt andre M&A-aktiviteter, har det i andre kvartal påløpt kostnader på totalt 79 millioner kroner i segmentet «others».

Ledelsen ønsker også å informere om kostnader knyttet til ett enkeltprosjekt i Kongsberg Maritime.

I andre kvartal har det påløpt 50 millioner kroner utover hva som har vært forventet, knyttet til en større løsningsleveranse. Kostnadene relaterer seg blant annet til forsinkelser i prosjektet samt høyere tilpasnings-/utviklingskostnader enn prognostisert.

Kongsberg Gruppen vil rapportere resultater for 1. halvår 2018 fredag 24. august.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.