Børs og finans

Trump kan bidra til å endre det synet

Moody's oppgraderer Vietnams kredittrating

Et kraftig fall i verdenshandelen som følge av konflikten mellom Kina og USA, kan imidlertid sende den rett ned igjen.

Foto: AP

Foto: AP

Artikkel av: Are  Strandli
10. august 2018 - 16.06

Moody's har fredag besluttet å oppgradere Vietnams langsiktige kredittrating til Baa3 fra B1, samt endret utsiktene til stabile fra positive.

Ratingbyråret begrunner oppgraderingen med sterkt vekstpotensial, støttet av en stadig mer effektiv bruk av arbeidskraft og kapital i økonomien.

- En lang gjennomsnittlig løpetid på statsgjelden og en avtakende avhengighet av gjeld i utenlandsk valuta peker mot en stabil og gradvis modererende statsgjeldbyrde, spesielt dersom sterk vekst er opprettholdt over tid, skriver Moody's.

Videre viser ratingbyrået til at strukturen på Vietnams statsgjeld også gjør landet mindre utsatt for finansielle sjokk.

- Oppgraderingen reflekterer også forbedringer i bankvesenets helse, noe Moodys' venter vil bli opprettholdt, riktignok fra relativt lave nivåer.

Ratingbyrået mener det eksisterer nedsiderisikoer fra vedvarende svakheter i banksystemet eller hvis handelskonflikten mellom USA og Kina skulle resultere i en kraftig nedgang i den globale handelen.

Dersom handelen øker mer enn ratingbyrået venter, eller at Vietnam bedrer evnen til å håndtere gjelden, kan det imidlertid komme ytterliger oppgraderinger.