Børs og finans

Must har 4,5 milliarder kroner på børs

Erik Musts verdier på børsen steg til 4,5 milliarder kroner i fjor. 

Erik Must - Foto: Iván Kverme/Finansavisen

Erik Must - Foto: Iván Kverme/Finansavisen

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
2. august 2018 - 07.55

Investor Erik Must og familien leverte i fjor et godt år gjennom konsernet Erik Must as. Det hadde ifølge DN en avkastning fra aksjebeholdningen på til sammen 634 millioner kroner, og endte med et resultat før skatt på 695 millioner kroner.

- Det var et godt år der høye ekstraordinære utbytter bidro positivt, sier Erik Must til avisen.

Must leverer det nest beste resultatet på 12 år, men fulgte imidlertid ikke opp rekordåret fra året før.

Verdien på alle de børsnoterte aksjene og aksjefondene er på 4,5 milliarder kroner, en vekst på i underkant av en halv milliard kroner fra i fjor, og det er Oslo Børs-noterte selskaper som dominerer porteføljen, skriver DN.

Ifølge årsregnskapet er verdien over to milliarder kroner høyere enn aksjene ble kjøpt for.