Børs og finans

Se presentasjonen LIVE

Nedskrivninger ødela for Odfjell

Terminalsalg preger 2. kvartal.

Foto: Odfjell.

Foto: Odfjell.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
23. august 2018 - 17.36

Odfjell melder om et resultat etter skatt på minus 120,0 millioner dollar i 2. kvartal 2018, mot minus 4,7 millioner dollar i samme periode i fjor.

Resultatet før skatt gikk fra minus 4,3 til minus 118,7 millioner dollar.

Se presentasjonen LIVE her fra klokken 09:30.

Driftsresultatet (EBIT) ble minus 99,9 millioner dollar, mot pluss 12,8 millioner dollar året før.

EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) beløp seg til minus 75,8 millioner dollar, mot pluss 30,5 millioner dollar i fjor. 

Driftsinntektene beløp seg til 209,0 millioner dollar, sammenlignet med 208,9 millioner dollar i 2. kvartal 2017.

Nedskrivninger

Regnskapet er belastet med 58 millioner dollar i nedskrivninger og skattemessige tap på 43 millioner dollar, relatert til salget av Rotterdam-terminalen.

Transaksjonen er forventet å gi positiv kontantstrøm på rundt 100 millioner dollar.

Selskapet skriver at underliggende resultater for Odfjell Terminals er styrket sammenlignet med forrige kvartal.

Kjemikalietankmarkedet karakteriseres som fremdeles utfordrende, men Odfjells TCE-resultater (time charter equivalents) er stabile.

Rapporten her.

Presentasjonen her.