Børs og finans

Total sikrer seg to supplyskip til letebrønn

Ratene er vesenlig lavere enn det som er sett tidligere i sommer.

Viking Prince. Foto: Eidesvik Offshore.

Viking Prince. Foto: Eidesvik Offshore.

Artikkel av: Are  Strandli
3. august 2018 - 12.56

Oljeselskapet Total E&P Norge har hyret inn to plattform forsyningsskip (PSV) til å bistå i forbindelse med boringen av en letebrønn på Jasper-prospektet i lisens 255B i Norskehavet.

Ifølge skipsmeglerhuset Westshore Shipbrokers, dreier det seg om «NAO Storm» og «Viking Prince» fra henholdsvis Nordic American Offshore og Eidesvik Offshore.

Skipene oppnår dagrater på henholdsvis 90.000 kroner og 105.000 kroner, ifølge skipsmeglerhuset.

Det var i slutten av juni at Total fikk Petroleumtilsynets samtykke til boringen av brønnen som skal utføres av Saipems halvt nedsenkbare borerigg «Scarabeo 8».

Avhengig av funn, kan boringen vare i inntil 90 dager.

Lavere rater

Dagratene som oppnås av de to PSVene er vesentlig lavere enn det som er blitt sett på lengre kontrakter tidligere i sommer.

29. juni ble Nordic American Offshores «Nao Guardian» sluttet av ConocoPhillips til en rate på 135.000 kroner per dag for et oppdrag på inntil tre måneder.

En drøyt måned senere er dermed ratene redusert med inntil 33 prosent.

I forrige uke sikret Nordic American Offshore seg et oppdrag for PSV’en «NAO Prosper» som går ut på å bistå den halvt nedsenkbare boreriggen «Transocean Leader» i forbindelse med boringen av én brønn i den britiske delen av Nordsjøen.

Kontrakten er tildelt av Azinor Catalyst, og estimert varighet er på 25-30 dager.

Dagraten er ikke kjent.