Børs og finans

Valutastrateg: - Dagen i dag er et crescendo

Valutastrateg i DNB Markets Magne Østnor om viktige hendelser.

Valutastrateg Magne Østnor, DNB Markets. Foto: Are Haram/Finansavisen.

Valutastrateg Magne Østnor, DNB Markets. Foto: Are Haram/Finansavisen.

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
10. august 2018 - 08.54

«Om nøkkeltallskalenderen har vært tynn tidligere denne uken, er dagen i dag et crescendo» skriver valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets i morgenrapporten.

Dagen startet med norsk inflasjon, hvor DNB Markets, konsensus og Norges Bank ventet at kjerneinflasjonen (KPI-JAE) i juli steg 1,2 prosent sammenlignet med året før, en tidel opp fra juni.

«Høyere prisvekst på matvarer og klær bør trekke inflasjonen opp, mens godværet har presset prisene på flyreiser ned. Det skal imidlertid sies at inflasjonen i juli har variert mye tidligere år. Skulle inflasjonen avvike fra forventningene, er utfallsrommet for markedsbevegelser skjevt», skrev Østnor i forkant av tallene.

Fasit fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,0 prosent fra juli 2017 til juli 2018, mens KPI-JAE steg 1,4 prosent i samme periode.

Fra juni til juli 2018 økte KPI 0,7 prosent, hovedsakelig grunnet matvareprisene, ifølge SSB.

Les mer her!

Ingen heving nå

Skuffer inflasjonen på nedsiden, slik den har gjort gjennom store deler av første halvår, har Norges Bank ifølge valutastrategen vist seg å legge mer vekt på at kapasitetsutnyttelsen tar seg opp.

«Faktisk er det rentemøte i Norges Bank allerede torsdag i neste uke. Ingen, sentralbanken inkludert, venter at det blir renteheving på dette møtet, men heller på møtet i september», skriver han.

Heving i februar

Når tre av seks medlemmer i Riksbankens styre virker klare for å stemme for renteheving, er det ifølge valutastrategen ikke uten betydning at kjerneinflasjonen (KPIF) i Sverige er ventet å bli 2,2 prosent i juli, opp 0,2 prosentpoeng fra måneden før.

«Nå skal det sies at mye av denne prisveksten skyldes høyere energipriser, slik at den underliggende inflasjonen er lavere. Faktisk steg KPIF eksklusive energi bare med 1,4 prosent sammenlignet med året før i juni, to tideler lavere enn Riksbankens egne anslag», skriver Østnor.

Tross fortsatt høy aktivitetsvekst og stadig høyere ressursutnyttelse, er lønns- og prispresset fortsatt moderat. DNB Markets tror derfor Riksbanken trenger å bli enda tryggere på at inflasjonsoppgangen er selvgående før rentene heves, og holder en knapp på at det skjer i februar neste år.

- Det skal mye til

Sist ut i rekken av inflasjonstall, kommer de amerikanske.

«For Fed sin del, virker det som om det skal mye til for at de ikke fortsetter rentehevingene. Riktignok har momentet i inflasjonsoppgangen avtatt noe de siste månedene, men kjerneinflasjonen steg 2,3 prosent i juni, og ventet å ha vært uendret i juli», heter det i rapporten.

Selv om deler av oppgangen i inflasjonen den siste tiden skyldes baseeffekter fra fallet i inflasjonen i fjor vår, er Fed ifølge Østnor trygge på at inflasjonen forblir nær målet også fremover.