Børs og finans

Arbeidsledigheten steg i juli

Den sesongjusterte arbeidsledigheten var på 4,0 prosent i juli.

Foto: fizkes / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: fizkes / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
26. september 2018 - 08.00

Ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) gikk det sesongjusterte tallet på sysselsatte opp med 14.000 personer fra april (gjennomsnitt mars-mai) til juli (gjennomsnitt juni-august), dette er innenfor feilmarginen i AKU, heter det fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fra november 2017 har tallet på sysselsette økt med 39.000 personer, og sysselsettingsprosenten har gått gradvis opp.

Til tross for at flere er i arbeid, steg arbeidsledigheten.

Det var 113.000 arbeidsledige i juli, og den sesongjusterte arbeidsledigheten var på 4,0 prosent i juli.

Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (AKU) ventet i forkant å vise en sesongjustert ledighet på 3,8 prosent i juli, fremgår det av gjennomsnittet av fem anslag TDN Direkt har hentet inn.

Større fokus 

«Normalt er vi skeptiske til å legge mye vekt på AKU-tallene fordi de svinger mye. Men gitt Norges Banks vekt på at arbeidsmarkedet hadde utviklet seg svakere enn ventet og at AKU-tallene var blant «bevisene», vil nok både vi og markedet ha større fokus enn vanlig på tallene i dag», skrev Kjetil Olsen i Nordea Markets i morgenrapporten.

«Vi og konsensus venter et lite fall i AKU-ledigheten til 3,8 prosent i juli (tre måneders snitt for juni, juli og august) fra 3,9 prosent i juni», het det i rapporten.

Små endringer

Den sesongjusterte arbeidsledigheten viser en økning på 8.000 personer fra april (gjennomsnitt mars-mai) til juli (gjennomsnitt juni-august). Dette er innenfor feilmarginen i AKU.

I samme periode økte arbeidsstyrken dermed med 22.000 personer.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.