Børs og finans

Endring av selskapsnavn

Blir dette Sevan Marines nye navn?

Styret i Sevan Marine har mottatt forslag til nytt firmanavn.

Sevan Voyageur. Foto: Sevan Marine

Sevan Voyageur. Foto: Sevan Marine

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
21. september 2018 - 13.26

Styret i Sevan Marine har ifølge innkallelsen til ekstraordinær generalforsamling fra selskapets aksjeeiere mottatt «Magnora ASA» som forslag til nytt firmanavn.

«I henhold til avtalen inngått med Sembcorp, har selskapet rett til å bruke navnene «Sevan» og «Sevan Marine» i en periode på seks måneder etter gjennomføring av Transaksjonen. Endring av selskapets navn er etter styrets oppfatning en naturlig forlengelse av salg av selskapets virksomhet, og er også i tråd med selskapets forpliktelser under avtalen», heter det.

Undersøkelser angir at det foreslåtte firmanavnet lovlig kan benyttes.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen beslutter at selskapets navn blir Magnora ASA.