An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Bygger kraftverk for 582 millioner

Skanskas kunde er Eidsiva Vannkraft.

Foto: Skanska.

Foto: Skanska.

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
7. september 2018 - 10.03
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Skanska skal bygge Tolga kraftverk i Tolga kommune i Hedmark. Kontrakten har en verdi på cirka 582 millioner kroner, går det frem av en pressemelding.

Skanskas kunde er Eidsiva Vannkraft, som står for utbyggingen og driften av kraftverket på vegne av Opplandskraft.

3. kraftverket

Kontrakten omfatter bygging av kraftstasjon i fjell og driving av ca. 12 km tunneler, hvorav ca. 10 km vil ha et tverrsnitt på 40m2. Betongarbeidet består av inntakskonstruksjon og dam, samt arbeider i stasjon og portalbygg/trafo. 

- Vi har vært med å utvikle dette prosjektet fra en tidlig fase og vi er veldig glad for at Eidsiva nå gir oss tillit til å gjennomføre byggingen. (..), forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten i Skanska Norge.

Det er det 3. kraftverket Skanska bygger for Eidsiva siden 2014.

Ferdig i 2021

- Vi i Eidsiva Vannkraft har de siste årene samarbeidet med Skanska ved utbygging av Rosten kraftverk som nettopp er satt i drift og Nedre Otta der vi er godt i gang. Dette er et samarbeid vi har opplevd som meget positivt og vi ser fram til å videreføre dette ved utbygging av Tolga kraftverk, uttaler Oddleiv Sæle, direktør i Eidsiva Vannkraft.

Kraftverket vil ha en årlig middelproduksjon på 205 GWh, som tilsvarer omtrent strømforbruket til 10 000 husstander. Byggestart er september 2018 og prosjektet vil være ferdigstilt i løpet av 2021

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.