Børs og finans

CMC Markets-strateg: Det gir tradere flere muligheter

Sentralbanksjef Øystein Olsen fulgte USAs eksempel og satte opp styringsrenten for første gang på syv år. Samtidig nedjusterte han rentebanen. Det gir tradere flere muligheter fremover.

Foto: Blue Planet Studio / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: Blue Planet Studio / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
23. september 2018 - 09.32

Torsdag gikk det frem at Norges Banks hovedstyre hever styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 0,75 prosent.

Det er første gang på 46 rentemøter at styringsrenten har blitt hevet. Bakgrunnen for hevingen er at norsk økonomi generelt har gått veldig bra siden høsten 2016, blant annet som et resultat av vedvarende konjunkturoppgang hos Norges handelspartnere. Lave renter og høyere oljepris har også bidratt til å løfte veksten, heter det i Pengepolitisk rapport som Norges Bank publiserte samtidig med rentebeslutningen torsdag.

Fallende arbeidsledighet bidrar også til vekst i økonomien, med mer enn 40 000 nye i jobb så langt i år.

«Dette bidrar blant annet til økt lønnsvekst og kjøpekraft i befolkningen, som igjen har ført til en markert prisvekst i år. I august var tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen justert for avgifter 1,9 prosent, altså tett oppunder Norges Banks inflasjonsmål på 2 prosent», skriver strateg Henrik Sommerfelt i CMC Markets.

Høyere renter skal i utgangspunktet styrke den norske kronen, men torsdag svekket kronen seg med 10 øre mot euro like etter at Norges Bank hevet styringsrenten.

«Også dollar, svenske kroner og pund stryket seg mot norske kroner etter rentemøtet. Analytikere forklarer dette med at Norges Bank, samtidig med å heve styringsrenten, nedjusterte sine estimater for norsk økonomi og senket rentebanen, noe som kom overaskende på markedet», fortsetter Sommerfelt.

Dempende

En av faktorene som er med å dempe forventingene til videre vekst er ifølge startegen den tiltakende tendensen til proteksjonisme og internasjonal uro i fremvoksende økonomier. Internasjonal handel er avgjørende for en liten åpen økonomi som Norge, og økte handelsbarrierer vil derfor kunne virke dempende på økonomien, mener han.

«I tillegg er det ifølge sentralbanken usikkert hvor lenge oljeprisen og økt aktivitet i oljenæringen vil bidra til å øke lønnsveksten. Det skal også nevnes at den økte gjeldsgraden i befolkningen og tendenser til utflating i boligmarkedet sannsynligvis bidrar til at Øystein Olsen vil være varsom med å gå for fort frem når han hever rentene», skriver Sommerfelt.

På den andre siden er landet ikke veldig godt rustet til å kunne håndtere en økonomisk krise slik situasjonen er nå, noe som taler for å heve renten flere ganger i nærmeste fremtid, mener strategen.

Inflasjonstall

Norges Banks estimerer at neste renteheving vil finne sted første kvartal i 2019. 

«Rentebanen vil fortsette å være avgjørende for kronens kursutvikling fremover, og denne styres i stor grad av estimater basert på økonomiske nøkkeltall», skriver Sommerfelt.

I kommende uke er man ifølge strategen spesielt spente på inflasjonstall for flere av landene i Europa og arbeidsledighetstall for blant annet Norge, Tyskland og USA.