Børs og finans

- Støtter definitivt opp under renteoppgang

DNB Markets: Vil indikere to-tre hevinger i 2019

Det er ifølge seniorøkonom Knut A. Magnussen solid fart i norsk økonomi i forkant av rentemøte.

Seniorøkonom Knut A. Magnussen - Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Seniorøkonom Knut A. Magnussen - Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
12. september 2018 - 08.08

Det er solid fart i norsk økonomi i forkant av Norges Banks rentemøte neste uke, mener Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB Markets. 

Han viser til at de aller første BNP-tallene som er publisert på månedsbasis, viste god fart for fastlandsøkonomien i juli.

«Oppgangen fra juni til juli ble 0,2 prosent. Et markert fall i det private forbruket, ble mer enn oppveid av frisk vekst for investeringene. Omgjort til kvartalsvis vekst (3m/3m) var oppgangen på hele 0,8 prosent. Det er dobbelt så sterkt som veksten var i 2. kvartal», skriver Magnussen i morgenrapporten.

Selv om tallene er usikre, støtter de ifølge økonomen definitivt opp under den ventede renteoppgangen neste uke.   

Fremstår som solid

Videre peker seniorøkonomen på at rapporten fra det regionale nettverket til Norges Bank også fremstår som solid. Magnussen peker på at utviklingen for de tre foregående månedene steg fra 1,23 til 1,35, mens forventningene for det kommende halvåret var omtrent helt stabil på 1,46.

«Sistnevnte indikator peker i retning av en BNP-vekst på nærmere 3 prosent fremover. Dette er høyere enn den faktiske veksten har vært så langt i år og også høyere enn det vi ser for oss fremover, skriver han i rapporten.

Indeksen som måler utviklingen i sysselsettingen over de tre foregående månedene falt litt, mens kapasitetsutnyttelsen ser ut til å være lite endret siden mai.

Bedriftene anslår ellers lønnsveksten i år til 2,8 prosent, omtrent helt i tråd med det lønnsoppgjøret pekte i retning av.

Rentebanen litt opp

«Samlet sett peker rapporten i retning av at rentebanen vil bli justert litt opp neste uke. Vi venter at den nye banen vil ligge høyere enn den i juni, og at den vil indikere to-tre hevinger i 2019», heter det videre fra seniorøkonomen.

Kronen styrket seg litt etter at nettverksrapporten ble lagt frem, og dermed fått to impulser i samme retning de to siste dagene.

I dag handles EURNOK rundt 9,66 (0,7 prosent ned fra i går), og kronen har styrket seg omtrent like mye mot andre sentrale valutaer.