Børs og finans

Dette vil stoppe rekordmarkedet

S&P 500 har steget 230 prosent siden 2009. Den 22. august nådde det amerikanske aksjemarkedet en milepæl - den lengste oppgangsperioden i historien. Hvor lenge varer det?

Oksen passer på at ikke bjørnen kommer nærmere børsen i Frankfurt. AP Photo/Michael Probst

Oksen passer på at ikke bjørnen kommer nærmere børsen i Frankfurt. AP Photo/Michael Probst

Artikkel av: Martine Holøien
19. september 2018 - 14.23

Martin Feldstein er George F. Baker professor i økonomi ved Harvard University og president emeritus ved National Bureau of Economic Research (NBER). 

Den anerkjente økonomen mener at renten er den viktigste festbremsen i aksjemarkedet.

- Min vurdering er at den største risikoen for aksjemarkedet er den fremtidige økningen i langsiktige renter. Renten på 10-årige statsobligasjoner er nå om lag 3,0 prosent, noe som betyr en realrente på null i forhold til dagens nivå av KPI. Historisk har den reelle 10-årige statsobligasjonsrenten vært om lag to prosent, noe som innebærer at 10-årsrenten kan stige til fem prosent, kommenterer Feldstein til Marketwatch.

Tre faktorer

Det er ifølge Feldstein tre faktorer som vil bidra til økningen i langsiktige renter.

Feds forventede økning i styringsrenten vil gi oppadgåendepress på 10-års renten. Og med ledigheten på 3,9 prosent, som sannsynligvis vil bli enda lavere, vil inflasjonen fortsette å øke. Og selv om det ikke fører til at Fed raskere hever styringsrenten, vil høyere inflasjon i seg selv føre til at investorer krever høyere langsiktige renter for å kompensere for tapet av reell verdi.

Men den viktigste årsaken til å heve 10-års renten er ifølge Feldstein sannsynligvis det enorme underskuddet på statsbudsjettet, og den føderale regjeringen har planlagt å låne mer enn én billion dollar i 2019 og påfølgende år, skriver Marketwatch.

- Sikker på at det vil skje

- Selv om utlendinger nå eier rundt 50 prosent av amerikanske statsgjeld, viser de siste rapportene at utenlandske kjøpere blir på sidelinjen, og innenlandske investorer for øyeblikket kjøper all den nye statsgjelden. Etter hvert som den totale mengden gjeld øker, vil investorene kreve høyere langsiktige renter for å kjøpe den, ifølge Feldstein.

Langsiktige renter vil derfor bli drevet opp av økningen i kortsiktige renter ettersom Fed normaliserer pengepolitikken, høyere inflasjon som følger av strammere arbeidsmarked og produktmarked, og eksplosjonen av føderal gjeld som må absorberes av investorer.

Stigningen i langsiktige renter vil redusere nåverdien av fremtidige fortjeneste hos selskapene og gi investorer et alternativ til aksjer. Resultatet vil bli en nedgang i aksjekursene.

- Jeg vet ikke når det vil skje, men jeg er sikker på at det vil, avslutter han.