Børs og finans

Hun skal lede nytt forsikringsselskap

Turid Grotmoll blir leder av nytt forsikringsselskap.

Foto: Sparebank 1

Foto: Sparebank 1

Artikkel av: Martine Holøien
28. september 2018 - 11.26

SpareBank 1 Gruppen og DNB inngikk 24. september en avtale om å slå sammen sine forsikringsvirksomheter.

Turid Grotmoll er ifølge en pressemelding utpekt som leder for det fusjonerte selskapet.

Grotmoll er i dag konsernsjef for SpareBank 1 Gruppen og adm. direktør for SpareBank 1 Forsikring AS. Hun er også styreleder for Finans Norge.

- Jeg er svært glad for at Turid har påtatt seg ansvaret for å lede realiseringen av dette forsikringsselskapet som DNB og SpareBank 1 skal eie sammen. Hun er den foretrukne lederen fra begge selskapenes side, sier Finn Haugan, leder av interimstyret for det nye selskapet og konsernsjef for SpareBank 1 SMN.

- Det fyller meg med energi å få sjansen til å bygge et selskap med store ambisjoner om å være morgendagens forsikringsleverandør, med bred distribusjon over hele landet og dyktige medarbeidere med nysgjerrighet, vilje og engasjement, sier Turid Grotmoll.

I interimstyret har Finn Haugan med seg Rune Bjerke (konsernsjef DNB), Ingjerd Blekeli Spiten (konserndirektør Personmarked DNB), Arne Austreid (konsernsjef SpareBank 1 SR-Bank), Richard Heiberg (konsernsjef SpareBank 1 Østlandet), Peggy Hessen Følsvik (nestleder LO), Åse Blomkvist (tillitsvalgt SpareBank 1/LO Finans) og Per-Kristian Ek (tillitsvalgt DNB/Finansforbundet), opplyses det.

DNB vil i tillegg velge en ekstern representant når det fusjonerte selskapet trer i kraft, etter planen 1. januar 2019.

Grotmoll fortsetter som konsernsjef for SpareBank 1 Gruppen og adm. direktør for SpareBank 1 Forsikring inntil det fusjonerte selskapet er en realitet.