Børs og finans

Ønsker revolusjon i norsk skipsfart

Den norsk kilma- og miljøministeren ønsker satnings på hydrogen i norsk- og internasjonal skipsfart.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Artikkel av: Njål Eivind Kleiven
12. september 2018 - 19.48

Under et topptungt globalt klimamøte i San Francisco tirsdag inviterte den norske delegasjonen, med klima- og miljøminister Ola Elvestuen i spissen, til diskusjon om samarbeid for nullutslippshandel og transport.

- Det er mulig, det er nødvendig og det må skje så fort som mulig, fortale Elvestuen under åpningen av klimamøtet, i følge Seatrade Maritime News.

Shippingindustrien utgjør omlag 2,6 prosent av de globale CO2-utslippene, og Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) har mål om å kutte utslippene med 50 prosent innen 2050. Elvestuen, derimot, er vesentlig mer ambisiøs på norske vegne.

- Nullutslipp-shipping er mulig, og Norge har introdusert nullutslippsteknologi i deler av den innenlandske skipsfarten. Jeg oppfordrer til utvikling av nasjonale retningslinjer for introduksjon av lav- og nullutslippsteknologi rundt om i hele verden, uttale Elevestuen.

Hydrogen er fremtiden

Den norske klima- og miljøministeren mener ny tekonologi er løsningen på utslippsproblematikken fra shippingindustrien.

- Hydrogen er det neste kapittelet innen nullutlippsdrivstoff og teknologi. Innen 2021 forventer vi å ha en bilferje med mimimum 50 prosent hydrogenelektrisk fremdrift. Vi må innføre regler og reguleringer for maritim bruk av hydrogen, mener Elvestuen.

Venstre-politikeren mener at skipene har lang levetid og at investeringene derfor må være fremtidsrettet.

- Den 25-årige levetiden til et skip medfører at hver eneste investering utført i dag vil ha implikasjoner for miljøet i fremtiden. Dette er en særdeles kraftfull påminnelse om hvor vi er i dag, uttalte Elevestuen i San Francisco.