An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Sparebanken Telemark vil på børs

Priser egenkapitalen til over milliarden.

Oslo Børs - Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Oslo Børs - Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Artikkel av: Odd Steinar Parr
12. september 2018 - 15.23

Sparebanken Telemark har vedtatt å igangsette prosessen for børsnotering, og forventer opptak til notering og debut på Oslo Børs i starten av oktober 2018, går det frem av en børsmelding.

Tilbudte egenkapitalbevis forventes solgt innenfor et indikativt prisintervall på 106-120 kroner stykket, noe som peker mot en prising av egenkapitalen i banken på 1,062-1,203 millioner kroner før emisjonen.

Prisen kan også settes over eller under dette intervallet, men ikke under noen omstendigheter lavere enn 100 kroner.

Prisen vil bli bestemt i fellesskap av banken og dens to eierstiftelser, Sparebankstiftelsen Telemark - Holla og Lunde og Sparebankstiftelsen Telemark - Grenland (Stiftelsene), etter råd fra tilretteleggerne.

Tilbudet vil bestå av et salg av eksisterende egenkapitalbevis i Banken med et totalt brutto salgsproveny på inntil 350 millioner kroner fra stiftelsene, i tillegg til utstedelse av nye egenkapitalbevis med bruttoproveny på inntil 100 millioner kroner.

Tilbudet vil være fordelt på et institusjonelt tilbud til institusjonelle investorer i og utenfor Norge, i samsvar med evt. begrensninger i relevant verdipapirlovgivning, et offentlig tilbud i Norge og et tilbud rettet mot de ansatte i banken.

Nettoprovenyet fra emisjonen skal ikke brukes til noe bestemt formål, men vil bli brukt til å finansiere lønnsom vekst. Tilretteleggere er Arctic Securities og SpareBank 1 Markets.

Les mer her.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.