Børs og finans

Sparebanken Telemark vil på børs

Priser egenkapitalen til over milliarden.

Oslo Børs - Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Oslo Børs - Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Artikkel av: Odd Steinar Parr
12. september 2018 - 15.23

Sparebanken Telemark har vedtatt å igangsette prosessen for børsnotering, og forventer opptak til notering og debut på Oslo Børs i starten av oktober 2018, går det frem av en børsmelding.

Tilbudte egenkapitalbevis forventes solgt innenfor et indikativt prisintervall på 106-120 kroner stykket, noe som peker mot en prising av egenkapitalen i banken på 1,062-1,203 millioner kroner før emisjonen.

Prisen kan også settes over eller under dette intervallet, men ikke under noen omstendigheter lavere enn 100 kroner.

Prisen vil bli bestemt i fellesskap av banken og dens to eierstiftelser, Sparebankstiftelsen Telemark - Holla og Lunde og Sparebankstiftelsen Telemark - Grenland (Stiftelsene), etter råd fra tilretteleggerne.

Tilbudet vil bestå av et salg av eksisterende egenkapitalbevis i Banken med et totalt brutto salgsproveny på inntil 350 millioner kroner fra stiftelsene, i tillegg til utstedelse av nye egenkapitalbevis med bruttoproveny på inntil 100 millioner kroner.

Tilbudet vil være fordelt på et institusjonelt tilbud til institusjonelle investorer i og utenfor Norge, i samsvar med evt. begrensninger i relevant verdipapirlovgivning, et offentlig tilbud i Norge og et tilbud rettet mot de ansatte i banken.

Nettoprovenyet fra emisjonen skal ikke brukes til noe bestemt formål, men vil bli brukt til å finansiere lønnsom vekst. Tilretteleggere er Arctic Securities og SpareBank 1 Markets.

Les mer her.