Børs og finans

Telenor bøtelegges

Syv millioner kroner.

Sigve Brekke. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix.

Sigve Brekke. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
25. september 2018 - 14.14

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) konkluderte før sommeren med at Telenor hadde brutt forbudet mot bruk av porteringsinformasjon i egen markedsføring, også kjent som «winback-forbudet».Telenor endret sin ulovlige praksis innen fristen, men Nkom varslet samtidig et overtredelsesgebyr.Nå foreligger konklusjonen, og den går ut på at Telenor ilegges syv millioner kroner i overtredelsesgebyr, skriver Nkom på sine hjemmesider tirsdag.

Nkom legger i vedtaket til grunn at Telenor og merkevaren Talkmore har brutt markedsføringsforbudet gjennom å sende SMS-er til kunder som hadde meldt overgang til andre selskaper.

SMS-ene inneholdt ifølge Nkom lenke til ferdigutfylt e-post som kunne sendes for å avbryte flyttingen.

- Vi legger til grunn at Telenor på ingen måte kan sies å være i unnskyldelig villfarelse om innholdet i reguleringen, slik selskapet har hevdet. Det er derfor grunn til å reagere strengt når den klart største aktøren i markedet begår overtramp slik vi har sett i denne saken, sier direktør Elisabeth Aarsæther i Nkom i en kommentar.

Hele meldingen her.