Børs og finans

Alt trolig tapt i Avocet Mining

Aksjen stuper.

Avocet Mining. Foto: Selskapet.

Avocet Mining. Foto: Selskapet.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
1. oktober 2018 - 09.05

I sin rapport for 1. halvår 2018 skriver styret i Avocet Mining at lånene på 29,9 millioner dollar fra Elliott-tilknyttede Manchester Securities (selskapets største aksjonær), fortsatt utgjør en ikke-bærekraftig gjeldsbyrde.

Lånene har vært til forfall siden 2013, og samtaler med Elliott vedrørende restrukturering av Avocets gjeld fortsetter.

- Et mulig utfall av disse samtalene kan bli at Avocet-konsernet brytes opp ytterligere på en ryddig måte, og til slutt oppløses. Hvis dette skjer, ventes lite eller ingenting til Avocet-aksjonærene, gitt selskapets gjeld, heter det.

Styret understreker at selskapet har tilstrekkelige midler for de minst 12 neste månedene, med pengebruk på dagens og forventet nivå, gitt rente- og avdragsfrihet på Elliott-lånet i den perioden.

Styret vurderer samtidig, ved tidspunktet for signering av rapporten, selskapet som et «going concern».

Aksjen faller 21,2 prosent til 1,05 kroner i tidlig handel på Oslo Børs.

Les mer her.