An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Statsbudsjettet 2019

Andreassens to store uenigheter

I sum mener Eika-økonom Jan L. Andreassen statsbudsjettet er tilpasset en økonomi som ventes å være usedvanlig sterk i 2019. 

Jan L. Andreassen. Foto: Iván Kverme/Finansavisen

Jan L. Andreassen. Foto: Iván Kverme/Finansavisen

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
8. oktober 2018 - 12.54

«Regjeringen har lagt frem et budsjett som på ingen måte frir til velgerne foran kommunevalget i 2019», kommenterer sjeføkonom i Eika Gruppen Jan Andreassen i et ferskt blogginnlegg.

Grunnen til at budsjettet holdes stramt er at regjeringen tror norsk økonomi er i en veldefinert høykonjunktur.

«Statsbudsjettet bør da innrettes på å dempe den økonomiske veksten, slik at en eventuell renteoppgang blir minimal», skriver Andreassen.

Han peker på at den økonomiske veksten neste år antas å tilta og BNP veksten når usedvanlig høye 2,7 prosent, til tross for at departementet føler seg tvunget til å kutte årets vekstanslag.

«Tar Finansdepartementet nok en gang feil på vurderingen av hvor vi er i konjunktursykelen, da er imidlertid budsjettet altfor stramt», mener Andreassen.

To uenigheter

Eika-økonomen har to store uenigheter med budsjettets konjunkturvurderinger. Det ene er internasjonal økonomi som Finansdepartementet og Norges Bank friskmelder, men som ifølge Andreassen trolig passerte konjunkturtoppen nå i høst.

Han viser til at de amerikanske rentehevinger demper den økonomiske veksten i USA, men har en sterkere effekt i sårbare fremvoksende økonomier som sliter med høy gjeld i utenlandsk valuta.

«Argentina, Brasil, Tyrkia, Indonesia, India og Sør-Afrika må alle se en dramatisk bedring i sin handelsbalanse ved å strupe importen. De utgjør bare om lag en sjettedel av verdensøkonomien, men har løpende underskudd i utenrikshandelen på hele 200 milliarder dollar per år. Et underskudd som blir stadig tyngre å bære nå som dollarrentene stiger», skriver han i innlegget.

Videre peker han på at EU sliter med uro rundt Middelhavet, med Italias ustabile finanser som den største usikkerhet.

«Det største usikkerhetsmoment er imidlertid Nord-Øst Asia (Kina, Taiwan, Hong Kong Korea og Japan), som i dag er verdens industrielle arnested, og utgjør en fjerdedel av verdensøkonomien. Handelskrigen mellom Kina og USA vil over tid prege hele regionen og dempe investeringslysten i næringslivet, noe som i sin tur demper den økonomiske veksten globalt», heter det fra Andreassen.

Boligmarkedet

Her hjemme er det nedkjøling av boligmarkedet som er annerledes i sjeføkonomens analyser enn hos de store analysemiljøene.

«Boligbyggingen er trolig for nedadgående, noe jeg er i stuss på at ikke de store analysemiljøene klarer å se. Boligbyggingen har vært fallende i hele år, uten at antall nye boliger for salg går ned. Nå som selv boligbyggere tror prisene på nye boliger må ned, er det ingen grunn for kjøpere å ha hastverk», mener Andreassen.

Han mener nye store fall i boliginvesteringene også må til for å tilpasse nybyggingene til en befolkningsvekst som svinner hen. Fortsatt bygger vi om lag det dobbelte av det antall boliger som demografien tilsier at vi trenger.

Videre peker Eika-økonomen blant annet på at husholdningenes finanser er langt svakere enn de store miljøene ser for seg. I tillegg toppet kredittveksten på 6,8 prosent i mars i fjor, men er sist sett på 5,7 prosent og trolig nå ifølge på vei mot 4-5 prosent i årlig rate.

Spesielt konsumanslaget på 2,9 prosent for 2019 ser ifølge Andreassen friskt ut, når husholdningene nå tydeligvis er på konsolideringsmodus.

«Det skal godt gjøres å få konsumvekst på over en prosent neste år hvis også boliginvesteringene, og dermed boligkonsumet fortsetter å falle», skriver han.

Kan bli stramt

Andreassen mener nå rause skattelettelser kunne hjulpet lønnstakerne. I regjeringens forslag til skatteopplegg for neste år blir selskapsskatten og den alminnelige skattesatsen redusert fra 23 til 22 prosent. Men for husholdningene blir nær hele lettelsen spist opp av økning i trinnskattesatsen, mener han.

«Med svakere vekst ute, og anstrengte finanser i husholdningssektoren, er det ikke grunn til å regne med noen nedgang i arbeidsledigheten neste år, Tvert imot kan den stige hvis yrkesdeltagelsen øker med stadig flere som ønsker å prøve lykken i arbeidslivet», skriver Eika-økonomen.

I sum mener han budsjettet er tilpasset en økonomi som ventes å være usedvanlig sterk i 2019. Blir utviklingen både ute, og i norske husholdninger svakere enn ventet, vil budsjettet fortone seg å være for stramt til å stabilisere arbeidsledigheten, mener Andreassen.

«Med dette budsjett vil trolig arbeidsledigheten fortsette å stige, med mindre det gis mer skatteletter, eventuelt at vedtatte renteøkninger reverseres», avslutter sjeføkonomen.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.