Børs og finans

Spår tre kursraketter

Arctic om tankaksjer: - På tide å gå om bord

Motvinden i tankmarkedet har snudd til medvind. Nå er det på tide å laste opp med tankaksjer mener Arctic Securities som tar opp dekning på tre nye rederier.

VLCC. Bildet hentet fra Frontlines tidligere hjemmesider.

VLCC. Bildet hentet fra Frontlines tidligere hjemmesider.

Artikkel av: Are  Strandli
24. oktober 2018 - 13.22

Shippinganalytikerne Jo Ringheim og Lars Bastian Østereng i Arctic Securities uttrykker stor optimisme til tankmarkedet – både på kort og lang sikt – i en fersk oppdatering.

«Vi øker våre 2020 råoljetankestimater, men vi gjør ingen endringer på våre kortsiktige prognoser», skriver de.

Meglerhuset øker prognosene for VLCC-ratene i 2020 med 10.000 dollar til 50.000 dollar dagen, mens 2019-prognosen på 35.000 dollar dagen holdes uendret.

For de mindre suezmax-tankerne økes rateprognosen i 2020 til 35.000 dollar pr. dag, fra tidligere 30.000 dollar. I 2019 ventes det daglige rater på 28.000 dollar.

«På bakgrunn av nye reguleringer, en aldrende flåte som er moden for skraping, en fallende ordrebok, sterk oljeetterspørsel, økt tilbud av råolje fra Midtøsten, en lagersyklus som snur og skipsverdier nær historiske bunnivåer, tror vi det er på tide å gå om bord da aksjer har en tendens til å bevege seg i forkant av rater og verdier», skriver Arctic-analytikerne i oppdateringen.

I lys av de fordelaktige utsiktene har de besluttet å ta opp dekning på tre nye tankaksjer.

Arne Fredlys Hunter Group, Herbjørn Hanssons Nordic American Tankers (NAT) og Arendal-baserte ADS Crude Carriers der Ship Finance, samt en rekke av Norges mest profilerte investorer er inne på eiersiden, får alle en soleklar kjøpsanbefaling av Arctic.

Hunter Group får et kursmål på 5,6 kroner, NAT på 3,1 dollar og Merkur Market-noterte ADS ventes å nå 50 kroner.

Oppsidepotensialet er på henholdsvis 53 prosent, 33 prosent og 163 prosent.

Vidt forskjellige spill

De tre investeringscasene har det til felles at de frakter råolje og at Arctic er bull. Ellers er de vidt forskjellige.

Hunter Group er, i tillegg til et spill på IMO2020, høyere tankrater og skipsverdier, også ifølge Arctic et sannsynlig oppkjøpsmål.

«(..) the Hunter might well become the hunted», heter det i analysen til Arctic.

ADS Crude Carriers kjøpte nylig tre 16 år gamle VLCC-er fra Ship Finance som alle skal få installert scrubbere. Målet til rederiet er å utbetale alt overskudd som utbytte til aksjonærene.

«Vi estimerer diskonterte akkumulerte utbytter på 142 millioner dollar inntil 2020, eller 50 kroner pr. aksje som reflekterer kursmålet vårt», skriver Arctic-duoen i analysen med den treffende tittelen «Old ladies turning into cash cows».

Skipene ventes å bli skrapet før nødvendig klassing i 2022.

Comeback-kid

Når det gjelder Nordic American Tankers, livsverket til skipsreder Herbjørn Hansson som er et rendyrket suezmax-spill med 25 fartøy i flåten, handler historien om et realt comeback.

Børsverdien til det USA-noterte rederiet er mer enn halvert det seneste året som følge av finansielle utfordringer i et blytungt marked.

Rederiet så seg blant annet nødt til å gjennomføre refinansiering i desember i fjor som inkluderte en emisjon på 110 millioner dollar.

«Etter vårt syn er et nøkkelelement til NAT-investeringscaset at selskapet er i stand til å erstatte den nåværende kredittfasiliteten med en ny pakke (..)), heter det i analysen til Arctic.

«Gitt vårt syn på tankmarkedet tror vi ratene vil hente seg inn og at oppsidepotensialet til skipsverdiene er betydelig – begge faktorer som burde gi støtte til NATs rekapitaliseringsanstrengelser», heter det videre.

I tillegg til et fortsatt bedre tankmarked, ser Arctic en ny finansiell løsning som gjør NAT i stand til å gå tilbake til sin tidligere utbyttepolitikk som en potensiell kortsiktig trigger.

De siste kvartalene har rederiet betalt ut rent symbolske utbytter på 0,02 dollar pr. aksje. Utbyttet for tredje kvartal var det 84. i rekken.

Når NATs finansielle situasjon er løst og markedet er bedre, venter meglerhuset at rederiet vil øke utbytteutbetalingene igjen til å bli en funksjon av inntjeningen.

Totalt har NAT betalt ut 48,5 dollar i kontantutbytte pr. aksje siden oppstarten i 1995.