Børs og finans

Atlantic Sapphire øker lånekapasitet

DNB er blant långiverne.

Johan Andreassen er styreleder i Atlantic Sapphire per 7/11 2018. Foto: Hilde Oreld/Finansavisen.

Johan Andreassen er styreleder i Atlantic Sapphire per 7/11 2018. Foto: Hilde Oreld/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
12. oktober 2018 - 08.35

Atlantic Sapphire har avtalt forbedringer av lånevilkår med DNB og Danmarks eksportkredittbyrå (EKF), går det frem av en børsmelding.

Selskapets lånekapasitet vil som en følge øke med opptil 21,6 millioner dollar.

Pengene skal gå til å finansiere utvidelse av fasiliteter og produksjonskapasitet i Danmark og USA.

Selskapet venter fortsatt å være fullfinansiert frem til såkalte «steady state»-inntekter oppnås for fase 1-fasiliteten i USA i 3. kvartal 2020.

Les mer her.