Børs og finans

Bane Nor oppretter aksjeselskap

Skiller ut drift og vedlikehold av jernbanen i eget selskap. 

Artikkel av: John Inge Seljehaug
12. oktober 2018 - 12.44

Bane Nor skiller ut drift og vedlikehold av jernbanen i eget selskap, hvor over 1.000 medarbeidere overføres til det nye selskapet.

Grepet er en del av jernbanereformen og et steg på veien til konkurranseutsetting av drift og vedlikehold, skriver Bane Nor i en pressemelding fredag. 

- Med etablering av det nye selskapet får vi et tydelig skille i rollene, der Bane Nor blir bestiller av tjenester og det nye selskapet blir utfører av drift og vedlikehold på jernbanen, sier styreleder i Bane Nor, Siri Hatlen.

Det nye aksjeselskapet vil i første omgang inngå kontrakter med Bane Nor om drift og vedlikehold av de ulike jernbanestrekningene i Norge. I neste fase blir det konkurranseutsetting av drift og vedlikehold gjennom utlysninger av kontrakter på de ulike banestrekningene, opplyses det.

- Opprettelse av selskapet legger til rette for at pågående effektiviseringsarbeid videreføres samtidig som arbeidet med å bedre datakvaliteten på tilstanden av jernbanen fortsetter. Frem til konkurranseutsettingen starter vil Bane Nor utvikle gode systemer og rutiner for kjøp av tjenester innen drift og vedlikehold, sier Siri Hatlen.

Selskapet vil settes i drift våren 2019 og blir et heleid aksjeselskap av Bane Nor.

Konkurranseutsettingen av drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen er planlagt gjennomført gjennom utlysning av et antall kontrakter på de ulike jernbanestrekningene. 

Etter styrebehandling den 19. desember vil Bane Nor offentliggjøre tidsplan for gjennomføring av konkurranseutsettingen, opplyses det.