Børs og finans

DOF Subsea vurderer obligasjonslån

Arctic og Pareto skal arrangere investormøter. 

Skandi Africa. Foto: Dof.

Skandi Africa. Foto: Dof.

Artikkel av: Are  Strandli
19. oktober 2018 - 14.05

Dof Subsea har gitt meglerhusene Arctic Securities og Pareto Securities mandat til å arrangere investormøter, ifølge en melding fredag.

Hensikten med møtene er å utforske muligheten for utstedelsen av et femårig senior usikret obligasjonslån i dollar.

Nettoprovenyet skal delvis benyttes til å refinansier det utestående obligasjonslånet DOFSUB07, samt til generelle selskapsformål.

DOFSUB07 som ble utstedt i 2013, har et totalt utestående beløp på 508 millioner kroner og forfaller i 2020. Opprinnelig forfall var i 2018.

Obligasjonseierne gikk imidlertid med på å forlenge løpetiden. 

Lånet bærer en rente på tre måneders NIBOR pluss en rentemargin på 7,00 prosent. 

I tillegg har selskapet et lån på 175 millioner dollar som ble utstedt i mars i fjor og forfaller i 2022.

Dette bærer en fast rente på 9,5 prosent. 

Les også: Børsplanene ligger fortsatt i skuffen