Børs og finans

Ensco slår seg sammen med Rowan

Gjennom en ren aksjetransaksjon tar Ensco over konkurrenten Rowan, og får blant annet tilstedeværelse i både Saudi Arabia og Norge. 

Foto: Ensco

Foto: Ensco

Artikkel av: Are  Strandli
8. oktober 2018 - 13.31

Konsolideringen i riggmarkedet fortsetter.

Mandag melder det britiske riggselskapet Ensco at det tar over konkurrenten Rowan Companies i en ren aksjetransaksjon.

Rowan-aksjonærene mottar 2,215 Ensco-aksje for hver Rowan-aksje, og ved sluttføring vil Ensco- og Rowan-aksjonærene eie henholdsvis 60,5 proesnt og 39,5 prosent av det sammenslåtte selskapet.

Avtalen verdsettes dermed til om lag 2,38 milliarder dollar, tilsvarende 19,6 milliarder kroner.

- Kombinasjonen av Ensco og Rowan vil skape en industrileder i offshore riggmarkedet på tvers av alle vanndyp, med betydelige fordeler til å kapitalisere på fremtidige muligheter og bedre hjelpe våre kunder, sier Carl Trowell, Enscos konsernsjef som blir arbeidende styreleder i det fusjonerte selskapet.

Totalt vil det nye selskapet ha en flåte på 82 rigger, derav 28 flyterigger og 54 jack up-rigger.

Ensco-aksjonærene vil også bli eksponert mot joint venture-selskapet ARO Drilling som Rowan eier 50/50 med Saudi Aramco, samt få tilstedeværelse i Norge. 

Det anslås årlige kostnadssynergier på 150 millioner dollar før skatt, og det sammenslåtte selskapet ventes å få en likviditet på rundt 3,9 milliarder dollar, tilsvarende 32 milliarder kroner.

Ekskludert ARO Drillings ordrereserve, vil ordrereserven til det sammenslåtte selskapet være på rundt 2,7 milliarder dollar, eller om lag 22,2 milliarder kroner. 

For ett år siden kjøpte Ensco opp den amerikanske konkurrenten Atwood Oceanics