Børs og finans

Hedgefond med shortkule i Fred. Olsen Energy

Tålmodighet har virkelig vært en dyd for britisk hedgefond som har vært en aggressiv shorter av riggaksje. 

Bolette Dolphin. Foto: Selskapet.

Bolette Dolphin. Foto: Selskapet.

Artikkel av: Are  Strandli
17. oktober 2018 - 13.10

 London-baserte Kite Lake Capital er et såkalt «event driven» eller hendelsesdrevet hedgefond som tar posisjoner i selskaper for å utnytte kursendringer som spesielle hendelser kan føre til. 

Det kan for eksempel være i forbindelse med forventede restruktureringer eller oppkjøp/fusjoner.

I fjor sommer begynte Kite Lake Capital å lukte en mulighet i det norske riggselskapet Fred. Olsen Energy som hadde høy gjeld og en flåte eldre rigger - de fleste uten kontrakt. 

17. juli 2017 dukket hedgefondet opp i Finanstilsynets shortregister med en shortposisjon på 500.000 aksjer i riggselskapet.

Da ble aksjene i Fred. Olsen Energy omsatt for vel 8 kroner.

Posisjonert for kursfall

Fondet var åpenbart av den oppfatning at riggselskapet var en restruktureringskandidat og posisjonerte seg derfor for et fall i aksjekursen.

Forvalter Tor Thorsen i Fondsfinans hadde tidligere det året lansert aksjen som kanskje den klareste shortkandidaten. 

Markedet var imidlertid av en annen oppfatning, og Fred. Olsen-aksjen opplevde – i motsetning til hva Kite Lake ventet – en kraftig oppgang og ble på et tidspunkt omsatt for nær 30 kroner, noe som betydde store urealiserte tap for det britiske hedgefondet.

Til tross for kursoppgangen fortsatte Kite Lake Capital å bygge videre på shortposisjonen med ujevne mellomrom - stort sett til stigende kurser. 

Etter å ha shortet nær 300.000 nye aksjer 11.mai i år, hadde fondet mer enn tredoblet eksponeringen til vel 1,7 millioner aksjer.

Totalt hadde fondet shortet FOE-aksjer for rundt 25 millioner kroner.

Kort tid senere begynte standhaftigheten å betale seg.

Aksjekrakk

I midten av juni opplyste Fred. Olsen Energy i en oppdatering at det ville forsøke å få forlenget lettelsene i lånebetingelsene knyttet til selskapets obligasjonslån som utløp 30. juni.

Det ble også opplyst at en langsiktig løsning var ventet å kreve ny egenkapital, samt nedskrivning av gjeld.

Dermed ble markedet nervøse, og da selskapet få uker senere måtte erkjenne at det ikke hadde kommet til enighet med kreditorene, økte nervøsiteten ytterligere. 

Riggaksjen stupte, og fallet fortsatte i juli da selskapet besluttet å stoppe betjeningen av renter og avdrag til kreditorene.

I starten av august da det ble kjent at det hadde kommet inn et forslag til refinansiering som priset selskapets egenkapital til rundt 10 millioner dollar, falt aksjen videre.

Kjempegevinst

Siden juni har Fred. Olsen-aksjen falt med rundt 80 prosent på Oslo Børs, og siden nyttår er aksjen ned over 90 prosent. 

Etter en liten gevinstsikring i juli, sitter Kite Lake fortsatt med en shortposisjon på rett over 1,6 millioner aksjer, tilsvarende 2,41 prosent av selskapets utestående aksjer.

Onsdag omsettes riggaksjen for rundt 2,6 kroner, og dermed har hedgefondet en urealisert gevinst på om lag 20 millioner kroner, etter Hegnar.no sine beregninger. 

Danske Bank Markets tror aksjen skal videre ned, og kuttet tirsdag kursmålet til én kroner, fra tidligere fem, samt gjentok salgsanbefalingen sin.  

Slår den spådommen til, betyr det enda flere kroner i kassen til Kite Lake Capital.