Børs og finans

Insr henter penger

Forsikringsselskapet har utstedt en evigvarende tier 1-obligasjon.

Foto: ppart / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: ppart / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Njål Eivind Kleiven
19. oktober 2018 - 11.09

Insr Insurance har utstedt en evigvarende tier 1-obligasjon på 75 millioner kroner med første innløsning om fem år til en rente på tremåneders nibor pluss 3,75 prosentpoeng.
Det opplyses i en melding fredag.
Provenyet fra obligasjonen vil muliggjøre identifiserte vekstmuligheter og redusere reassuransebehovet gjennom styrking av selskapets solvensposisjon.
ABG Sundal Collier var tilrettelegger for utstedelsen.

Insr-aksjen var opp i tidlig handel, men er nå ned 0,26 prosent til 7,76 kroner.