An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Kistefos vil hente mer penger

ABG og DNB er på saken.

Artikkel av: Are  Strandli
12. oktober 2018 - 09.09

Kistefos, investeringsselskapet til Christen Sveaas, har gitt meglerhusduoen ABG Sundal COllier og DNB Markets mandat til å arrangere investormøter som skal starte 15. oktober.

Målet er å utvide det eksisterende obligasjonslånet KIST05 som forfaller i 2021 og har et totalt utestående beløp på 800 millioner kroner.

Totalrammen er på en milliard kroner.

En utvidelse avhenger av markedsforholdene, opplyses det, og nettoprovenyet skal benyttes til generelle selskapsformål.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.