Børs og finans

- Kjøp disse 10 aksjene

Investtech anbefaler 10 aksjer, hvorav fire norske.

Artikkel av: Øystein Byberg
12. oktober 2018 - 13.20
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Fredag 12. oktober er det ni nye aksjer i Investtechs portefølje Norden Topp 10, som nå består av tre svenske, fire norske, to danske og en finsk aksje.

Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra sine tekniske analyser på mellomlang sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med

Ukens anbefalinger:

1. Equinor ASA(EQNR.OL) - 11. okt 2018. Siste sluttkurs: 221.4 (-7.6)

Equinor ASA ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 220 kroner, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen tester støtten ved cirka 218 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 218 kroner vil utløse et salgssignal.Volumtopper og volumbunner korresponderer dårlig med topper og bunner i kursen. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

2. Tobii AB(TOBII.ST) - 11. okt 2018. Siste sluttkurs: 36.86 (-2.92)

Tobii AB har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Kursen har reagert tilbake etter å ha tatt ut objektivet på 46.37 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Etablert notering over 37.71 kroner vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen tester støtten ved cirka 36.60 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 36.60 kroner vil utløse et salgssignal. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette svekker trendbruddet. RSI er under 30 etter kursnedgangen de siste ukene. Aksjen har et kortsiktig negativt momentum. Tobii anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

3. Hansa Medical AB(HMED.ST) - 11. okt 2018. Siste sluttkurs: 311.8 (-14.2)

Hansa Medical AB viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 244 kroner. Objektivet ved 310 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 265 kroner. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

4. Topdanmark(TOP.CO) - 11. okt 2018. Siste sluttkurs: 279 (-0.4)

Topdanmark ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har imidlertid en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 269 kroner, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen ligger mellom støtten ved cirka 274 kroner og motstanden ved cirka 293 kroner og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

5. Northern Drilling Limited(NODL.OL) - 11. okt 2018. Siste sluttkurs: 72.4 (-2.6)

Northern Drilling Limited viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Aksjen har tatt ut objektivet ved 78.39 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen tester støtten ved cirka 72.20 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

6. Amer Sports Corporation(AMEAS.HEX) - 11. okt 2018. Siste sluttkurs: 33.95 (0.9)

Amer Sports Corporation viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har støtte ved cirka 28.00 euro. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

7. Hemfosa Fastigheter AB(HEMF.ST) - 11. okt 2018. Siste sluttkurs: 115.4 (-2.6)

Hemfosa Fastigheter AB ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen tester støtten ved cirka 115 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.

8. Zealand Pharma A/S.(ZEAL.CO) - 11. okt 2018. Siste sluttkurs: 91.4 (-2.6)

Zealand Pharma A/S. viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Aksjen tester støtten ved cirka 91.00 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp.Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker aksjen. Det kortsiktige momentumet i aksjen er negativt, med RSI under 30. Det indikerer økende pessimisme hos investorene og videre kursnedgang for Zealand Pharma A/S. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

9. Scatec Solar ASA(SSO.OL) - 11. okt 2018. Siste sluttkurs: 56.1 (-3.2)

Scatec Solar ASA ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har tatt ut objektivet ved 64.48 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 51.00 kroner og motstand ved cirka 64.70 kroner. RSI divergerer positivt mot kursen, noe som indikerer mulighet for en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

10. Aker(AKER.OL) - 11. okt 2018. Siste sluttkurs: 686 (-19)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Aker og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har støtte ved cirka 614 kroner og motstand ved cirka 740 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.