An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

- Kroneutviklingen må kunne sies å være på den sterke siden

Gitt den økte volatiliteten i aksjemarkedene og fallet i oljeprisen i løpet av den siste uken, må kroneutviklingen ifølge sjeføkonom Kari Due-Andresen kunne sies å være på den sterke siden.

Kari Due-Andresen - Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kari Due-Andresen - Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
16. oktober 2018 - 09.10
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

De stadig stigende rentene i USA ser nå ut til å dempe utviklingen i det amerikanske boligmarkedet.

«Både igangsettinger og byggetillatelser for nye boliger har avtatt siden første kvartal i år. Salget av både nye og brukte boliger har også bremset opp, og inngåtte salgskontrakter peker i retning av en videre avmatning i bruktmarkedet den nærmeste tiden», skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets i morgenrapporten.

Hun viser til NAHB-indeksen, som måler sentimentet blant amerikanske boligbyggere, som toppet ut i desember i fjor og har siden det avtatt gradvis.

«I dag får vi tall for oktober, og markedsforventningen er at NAHB-indeksen har vært uendret på 67 fra september til oktober. Dette er altså ned fra 74 i desember i fjor».

Sentimentet noe svekket

Industrien i USA holder seg ifølge sjeføkonomen fortsatt sterk, og i dag får vi tall for industriproduksjonen i september. Konsensusforventningen er at produksjonen har steget med 0,2 prosent i september etter en oppgang på 0,4 prosent i august.

«Årsvekstraten i amerikansk industriproduksjon var i august på i overkant av tre prosent, og industrisentimentet (ISM) er forenlig med at veksten tar seg videre opp», skriver Due-Andresen i rapporten.

Ifølge ISM-undersøkelsen for september meldte bedriftene om fortsatt god vekst, men selskapene var bekymret for potensielle virkninger av økte handelsbarrierer i tiden som kommer.

I går fikk vi tall som viste at industrisentimentet i New York-regionen fortsatt holder seg oppe. Empire State-indeksen steg til 21,1 i oktober fra 19,0 i september og var dermed sterkere enn konsensusforventningen på 20,0.

«Sentimentet har imidlertid svekket seg litt fra nivåene i juli og august, og bedriftene rapporterte i oktober om at ordreboken så vidt har begynt å avta», heter det fra sjeføkonomen.

I dag får vi tall for tysk investorsentiment, målt ved ZEW-undersøkelsen. Etter en liten bedring i september, er markedsforventningen at synet på både nåsituasjonen og framtidsforventningene har falt tilbake igjen i oktober.

Indeksen som måler nåsituasjonen er ventet ned til 74,4 i oktober fra 76,0 i september, og indeksen som måler framtidsforventninger er ventet å falle til -12,0 fra 10,2 i september.

«Investorsentimentet i Tyskland falt markert fra starten av året og fram til og med juli i år. Etter dette har imidlertid sentimentet tatt seg litt opp igjen, og dersom forventningene for oktober slår til, har det vært en nokså sidelengs og avventende utvikling i investorsentimentet i Tyskland siden august», skriver sjeføkonomen.

På den sterke siden

Krysset EUR/NOK handlet innenfor det relativt smale intervallet 9,467-9,434 i på ukens første handledag i går. I løpet av natten har det ikke vært noen større endringer.

«Gitt den økte volatiliteten i aksjemarkedene og fallet i oljeprisen (ned 4,5 prosent) i løpet av den siste uken, må dermed kroneutviklingen kunne sies å være på den sterke siden. I rentemarkedet har da også differansen mot euroen trukket noe ut, og dermed gitt støtte til kroneutviklingen», avslutter Due-Andresen.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.