Børs og finans

Moderat vekst i industriproduksjonen

På månedsbasis, fra juli til august, var produksjonen tilnærmet uendret.

Foto: SCP255 / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: SCP255 / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
8. oktober 2018 - 08.00
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Norsk industriproduksjon økte med 0,6 prosent i perioden juni-august 2018 sammenlignet med den forrige tremånedersperioden, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

På månedsbasis, fra juli til august, var produksjonen tilnærmet uendret.

Konsensus ventet i forkant av tallene uendret produksjon, mens DNB Markets ventet et lite fall, etter solid oppgang i juli.

Dro opp

Veksten kan ifølge SSB særlig knyttes til en økning i næringsmiddel- og drikkevareindustrien og til næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.

For næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var høy produksjon av farmasøytiske produkt en viktig årsak til veksten på 3,7 prosent.

Produsentene av mat og drikke opplevde en økning på 2,7 prosent, som blant annet henger sammen med høy produksjon innenfor foredling og konservering av fisk.

Dessuten bidrog godt sommervær til stor aktivitet innenfor meierivarer og iskrem, øl og malt, i tillegg til mineralvann og leskedrikker.

Dempet 

På den motsatte siden bidrog næringer innenfor petroleumsrettet leverandørindustri, som maskindustri og maskinreparasjon- og installasjon, til å dempe veksten i den samlede industriproduksjonen. 

Les mer her.