Børs og finans

Neste ukes nøkkeltall kan gi store markedsbevegelser

Aksjemarkedene stabiliserte seg noe denne uken, etter en saftig korreksjon i forrige uke. Nå venter tradere at nøkkeltall i kommende uke kan utløse nye bevegelser.

Artikkel av: Stein Ove Haugen / Henrik Sommerfelt, CMC Markets
21. oktober 2018 - 10.20

Etter at flere av verdens største børser opplevde mye turbulens i forrige uke, har denne uken vært mer stabil for de fleste lands aksjemarkeder. Både Oslo Børs, S&P 500 og DAX-indeksen i Tyskland lå fredag ettermiddag på bortimot samme nivå som ved starten av uken. Også oljeprisen lå i slutten av uken noenlunde likt med mandagens pris, men fortsatt seks dollar lavere enn toppen på 86 dollar den 3. oktober.

I Kina har derimot nedgangen fortsatt og Shanghai-børsen stupte med tre prosent på torsdag. Med det er børsen ned 25 prosent så langt i år. Bakgrunnen for fallet skal være at Kinas valuta sank til det laveste nivået på nesten to år, noe som skapte spekulasjoner rundt myndighetenes evne til å stabilisere yuankursen. I tillegg fortsatte det kinesiske fallet på fredag morgen da ferske tall viste at BNP-veksten i Kina for tredje kvartal kun lå på 6,5 prosent. Så lave nivåer har ikke vært målt siden finanskrisen i 2009. I følge Reuters ble veksten dempet av lavere innenlandsk etterspørsel, og nedgang i både fabrikkaktivitet, investeringer i infrastruktur og høye lånekostnader for selskaper. I tillegg har handelskrigen med USA, som har medført en rekke nye toller på kinesiske importvarer til USA, lagt et press på den kinesiske økonomien og valutaen.

Kina er ikke alene om å oppleve økonomiske utfordringer. Også andre framvoksne markeder som Argentina, Brasil og Venezuela har opplevd børsnedgang i 2018, og de fleste analytikere mener markedenes problemer skyldes en svært sterk dollar. Kommende ukes ferske BNP-tall fra USA kan derfor bli avgjørende. Dersom BNP-veksten viser seg å være lavere enn de estimerte 3,3 prosentene, kan det gi negativt utslag på de lange rentene i USA, som igjen vil kunne svekke den amerikanske dollaren. Dette vil være positivt for alle land som har netto dollargjeld og for den amerikanske eksporten.

Den økonomiske utviklingen i europeiske børser har heller ikke vært positiv i 2018. Den europeiske markedsindeksen har falt med 6,5 prosent siden januar, mens DAX-indeksen og hovedindeksen i Storbritannia er ned med henholdsvis 9 og 8 prosent i samme periode. Dette, kombinert med Brexit-uro, gjeldskrise i Italia og fare for handelskrig, gjør at investorene er mer usikre og mer sårbare for negative nyheter. Økonomiske nøkkeltall får derfor større betydning for markedene.

Kommende uke slippes PMI-tall, som viser innkjøpssjefenes tro på den økonomiske fremtiden, i både Tyskland, Frankrike og for Eurosonen som helhet. Denne målingen har hatt en negativ utvikling gjennom hele 2018, og lite tyder på at den vil bedre seg i kommende uke. I tillegg er det nytt rentemøte i både Norge, Sverige og i den Europeiske sentralbanken, samt at USA slipper tall for omsetning av nye boliger. Økonomiske nøkkeltall vil alltid ha innvirkning på børsene, men etter en turbulent uke, når investorenes nerver er i høyspenn, kan de ha enda større betydning.