Børs og finans

Toppsjefen i Baker Hughes ser mange positive tegn

Den gigantiske oljeservicekonsernet har blant annet sikret seg sin første ordre for en utblåsningsventil siden 2014. 

Foto hentet fra Baker Hughes sine hjemmesider.

Foto hentet fra Baker Hughes sine hjemmesider.

Artikkel av: Are  Strandli
30. oktober 2018 - 12.47

Styreleder og konsernsjef Lorenzo Simonelli i Baker Hughes, a GE company (BHGE), forteller om bedre markedsforhold innen segmentene for både oljefelttjenester (OFS) og oljefeltutstyr (OFE) i konsernets tredjekvartalsrapport.

I tredje kvartal økte inntektene med syv prosent til 5,7 milliarder dollar sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Det justerte driftsresultatet økte til 377 millioner dollar, fra 170 millioner dollar i fjorårets tredje kvartal. 

- Vi er nå inne i det andre året av vår reise som BHGE. Selskapets drift bedrer seg og vi driver endring i industrien med vår differensierte portefølje, sier Simonelli.

Totalt mottok selskapet ordrer for 5,8 milliarder dollar i kvartalet. Det er på samme nivå som for et år siden.

Blant annet fikk selskapet sin første ordre for en nybygd utblåsningsventil (BOP) siden 2014.

- Vi er oppmuntret av de bedre utsiktene for makromiljøet. Vi venter at både de nord-amerikanske og internasjonale markedene vil vokse i 2019 på bakgrunn av at kundene øker investeringene og at de totale rigg- og brønntellingene øker, sier konsernsjefen.

- Offshore-markedet er det sterkeste det har vært på mange år, der bedre anbuds- og ordreaktivitet er oppmuntrende tegn når vi ser inn i 2019 og videre, fortsetter han.

Også utsiktene for LNG bedrer seg, påpeker Baker Hughes-sjefen.