Børs og finans

Vil hente inn flere hundre millioner

Vil knuse bankene på boliglån

- Det er bare én hovedgrunn til at banker eier eiendomsmeglere. Det er for å få boliglån. Vi går motsatt vei, sier Henning Lassen.

Henning Lassen og John Rein - Foto: Håkon Sæbø

Henning Lassen og John Rein - Foto: Håkon Sæbø

Artikkel av:  Redaksjonen
5. oktober 2018 - 10.13

(Finansavisen:) Norges raskest voksende eiendomsmeglerkjede, Partners-­kjeden, har i to år jobbet for å etablere en boliglånsbank. Målet er å knuse bankene på pris, og bli den billigste boliglånsbanken i markedet, skriver Finansavisen.

- Nå har vi fått konsesjon, og håper å starte opp i løpet av neste år, sier Henning Lassen til avisen.

Han er sjef i selskapet som foreløpig kun bærer navnet ­S-Foretaket, men som vil få nytt navn når banken er på lufta. Med konsesjonen i boks, er planen nå å hente inn flere hundre millioner kroner i kapital.

- Det langsiktige målet er å ta en markedsandel på 1 prosent. Det betyr 25 milliarder kroner i utlån, sier Henning Lassen til avisen.

- Grunnen til det er at vi da har en størrelse der vi har de ønskelige stordriftsfordelene til å gi investorene god avkastning, samtidig som risikoen er lav.

Lavest i pris

Middelet for å nå dit er å være lavest i pris.

- Vi skal ha et rendyrket konsept der andre banker har en bredere forretningsmodell, sier Lassen.

Konseptet er todelt – å være boliglånsbank samt å ta imot innskudd fra bedrifter og lånekunder i banken.

- Kredittpolitikken er enkel. Låntagere skal ha god egenkapital, det vil si minimum 35 prosent, samt en ryddig økonomi. Da skal vi være billigst, sier Lassen til Finansavisen.

Hvilken rentemargin de tenker å ta mellom innskudd og utlån, vil ikke Lassen si. Han er imidlertid tydelig på at hovedvekten av lånene på sikt vil bli lagt i et boligkredittforetak, der innlånskostnaden er lavest – gjerne mellom 40 og 60 punkter over Nibor i dagens marked.

S-Foretaket er i dag 50/50 eiet av gründere gjennom Singular Holding samt Partners Finans, som har plassert Christian Berg i styret. Berg var mannen som sammen med Robert Fauske først bygget opp Privatmegleren og deretter har bygget opp Partners-kjeden.

- Partners-kjeden er en bank­uavhengig eiendomsmeglerkjede som så en gryende mulighet for at boliglån kunne gis billigere, sier Lassen og legger til:

- Det er bare en hovedgrunn til at banker eier eiendomsmeglere. Det er for å få boliglån. Vi går motsatt vei.

- Vi skal drive enkelt, brukervennlig og billig, legger Lassen til.

Solide investorer

Distribusjonen skal naturlig nok gjøres gjennom Partners-kjedens eiendomsmeglere. Etter lynrask vekst ble dog kjeden redusert fra over 40 til under 30 kontorer da Nordvik-kontorene forsvant ut tidligere i år.

Banken vil ifølge Lassen bli eid av solide investorer og at initiativtagerne i sum vil ha et eierskap under 10 prosent når banken er ferdig kapitalisert.

I dag sitter John Rein og Marius Gjetnes i styret sammen med Lassen og Berg. I tillegg har de med Arnulf Arnøy og Kjetil Rivelsrud i styringsgruppen og som vil bli innlemmet i styret sammen med representanter for investorene, skriver Finansavisen.