Børs og finans

Anbefaler ti aksjer

Foto: Rawpixel.com / Shutterstock / NTB/Scanpix.

Foto: Rawpixel.com / Shutterstock / NTB/Scanpix.

Artikkel av: Stian Jacobsen
9. november 2018 - 13.08

Fredag 9. november er det ni nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen av seks svenske, to norske, en dansk og en finsk aksje.

Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.

Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.

Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.

1.   Vestas Wind Systems(VWS.CO) - 8. nov 2018. Siste sluttkurs: 489 (27.4)

Vestas Wind Systems har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt etter at investorene stadig har gått oppover i pris for å komme seg inn. Et kjøpssignal er utløst og videre oppgang for aksjen indikeres. Kursen har også brutt motstanden ved 464 kroner i en rektangelformasjon, noe som signaliserer videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 455 kroner og motstand ved cirka 563 kroner. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

2.   AstraZeneca(AZN.ST) - 8. nov 2018. Siste sluttkurs: 728.4 (26.5)

AstraZeneca viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har også brutt en rektangelformasjon. Etablert brudd på motstanden ved 727 kroner vil signalisere videre oppgang til 801 kroner eller mer. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 720 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

3.   Biotage(BIOT.ST) - 8. nov 2018. Siste sluttkurs: 143.2 (2.4)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Biotage og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har også brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 135 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

4.   Nokia(NOKIASEK.ST) - 8. nov 2018. Siste sluttkurs: 53.22 (-0.62)

Nokia har brutt den fallende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere falltakt. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 51.20 kroner. Videre oppgang til 57.79 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 52.70 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 52.70 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker aksjen. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

5.   DNB ASA(DNB.OL) - 8. nov 2018. Siste sluttkurs: 158.7 (1.55)

DNB ASA viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har tatt ut objektivet ved 172 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 155 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

6.   Hansa Medical AB(HMED.ST) - 8. nov 2018. Siste sluttkurs: 305.4 (-6)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Hansa Medical AB og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har tatt ut objektivet ved 310 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 264 kroner og motstand ved cirka 347 kroner. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

7.   Neste Corporation(NESTE.HEX) - 8. nov 2018. Siste sluttkurs: 72.64 (0.48)

Neste Corporation ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 70.00 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 70.00 euro ved reaksjoner tilbake. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

8.   Oasmia Pharmaceutical(OASM.ST) - 8. nov 2018. Siste sluttkurs: 14.3 (0.42)

Oasmia Pharmaceutical har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt, men den sterke oppgangen kan gi reaksjoner tilbake på kort sikt. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range.  Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

9.   Nordic Nanovector ASA(NANO.OL) - 8. nov 2018. Siste sluttkurs: 71 (3.95)

Nordic Nanovector ASA har brutt den fallende trendkanalen på mellomlang sikt og reagert kraftig opp. Det er foreløpig vanskelig å si noe om den framtidige trendretningen. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 68.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Nordic Nanovector ASA. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

10.   Cherry B(CHERB.ST) - 8. nov 2018. Siste sluttkurs: 75.7 (0.9)

Cherry B har brutt den fallende trendkanalen på mellomlang sikt og reagert kraftig opp. Det er foreløpig vanskelig å si noe om den framtidige trendretningen. Aksjen har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, og signaliserer dermed videre oppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 74.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.