Børs og finans

Borgestad fikk grønt lys av banken

Borgestad-konsernet er ett skritt nærmere mål når det gjelder restruktureringen og forenkling av eierstrukturen.

Borgestad - Foto - Scanpix

Borgestad - Foto - Scanpix

Artikkel av: Øystein Byberg
26. november 2018 - 08.36

Borgestad ASA har nå inngått bindende avtaler om gjennomføring av restruktureringen med minoritetsaksjonærene i Macon AB og MekTec i Gävle AB.

Det er forventet å inngå bindende avtaler om gjennomføring av restruktureringen med minoritetsaksjonærene i Ag Port Oy, Tekmur Oy og Crematec AB innen utgangen av 2018.

Gjennomføringen av restruktureringen er betinget av at Nordea Bank Norge ASA, som långiver til Borgestad Industries AS, samtykker til at minoritetsaksjonærene blir aksjeeiere i Höganäs Borgestad Holding AB.

Selskapet har nå mottatt samtykke fra Nordea Bank Norge ASA for å gjennomføre restruktureringen av eierstrukturen.

Selskapet tar sikte på å gjennomføre transaksjonen innen 31. mars 2019, skriver selskapet i en melding.