Børs og finans

DOF Subsea henter 900 millioner

DOF Subsea har gjennomført en obligasjonsutstedelse.

DOF Subsea - Skandi Singapore og Skandi Hercules. Foto: DOF Subsea

DOF Subsea - Skandi Singapore og Skandi Hercules. Foto: DOF Subsea

Artikkel av: Martine Holøien
14. november 2018 - 09.12

DOFs datterselskap DOF Subsea har gjennomført en vellykket obligasjonsutstedelse på 900 millioner kroner, med forfallsdato i november 2023, ifølge en børsmelding onsdag.

Nettoprovenyet vil bli brukt til refinansiering av eksisterende obligasjoner og til generelle selskapsformål, opplyses det.

Videre går det frem at DOF Subsea har kjøpt tilbake obligasjoner i forbindelse med utstedelsen med en nominell verdi på 35 millioner i DOFSUB07, med forfallsdato i mars 2020, og 26 millioner dollar i DOFSUB08.