Børs og finans

DOF Subsea vurderer milliardlån

Vurderte å låne i dollar, men går for norske kroner?

DOF Subsea - Skandi Singapore og Skandi Hercules. Foto: DOF Subsea

DOF Subsea - Skandi Singapore og Skandi Hercules. Foto: DOF Subsea

Artikkel av: Are  Strandli
9. november 2018 - 09.03

Offshorerederiet DOF Subsea vurderer utstedelse av nye usikrede obligasjoner på mellom 800 og 1.000 millioner kroner med forfall i november 2023, fremgår det av en melding fredag.

Nettoprovenyet skal benyttes til å delvis refinansiere eksisterende obligasjonslån, samt gå til generelle selskapsformål.

I den forbindelse er meglerhusduoen Arctic Securities og Pareto Securities hyret inn som tilretteleggere. 

Disse meglerhusene ble forøvrig hyret inn til arrangere investormøter i midten av oktober for å utforske muligheten for utstedelsen av et femårig senior usikret obligasjonslån, men da var tanken å plassere det i dollar.

Da ble det opplyst at nettoprovenyet skulle gå til delvis refinansiering av det utestående obligasjonslånet DOFSUB07 på 508 millioner kroner som, etter en forlengelse, forfaller i 2020.

Selskapet har i tillegg et lån på 175 millioner dollar som ble utstedt i mars i fjor og forfaller i 2022.

Dette bærer en fast rente på 9,5 prosent. 

Les også: Børsplanene ligger fortsatt i skuffen