Børs og finans

Rateøkning på 45 prosent

Diana Shipping snudde skuta

Snudde kjempeunderskudd til solid overskudd. 

Tørrbulkskip. Foto: Diana Shipping.

Tørrbulkskip. Foto: Diana Shipping.

Artikkel av: Are  Strandli
26. november 2018 - 14.12

Tørrbulkrederiet Diana Shipping som er notert på New York Stock Exchange melder om et resultat etter skatt på 14,8 millioner dollar i tredje kvartal 2018.

Det er en oppsiktsvekkende fremgang fra samme kvartal i fjor som endte med et resultat etter skatt på minus 24,5 millioner dollar. 

Time Charter-inntektene økte til 61,5 millioner dollar fra 43,9 millioner dollar.

 Utnyttelsesgraden økte fra 97,9 prosent til 99,5 prosent.

I snitt oppnådde rederiet TCE-rater på 12.975 dollar pr. dag, mot 8.947 dollar pr. dag i tredje kvartal i fjor.

Det tilsvarer en økning på hele 45 prosent. 

Hentet 856 mill. i Norden

Diana Shipping har en flåte på 48 tørrbulkskip, derav 4 Newcastlemax, 14 Capesize, 5 Post-Panamax, 5 Kamsarmax and 20 Panamax.

I tillegg har rederiet solgt to Panamax-fartøy som skal leveres til sine nye eiere i januar 2019. 

Flåtens gjennomsnittsalder er vel 9 år.

I september hentet rederiet inn 100 millioner dollar, tilsvarende 856 millioner kroner, i det nordiske obligasjonsmarkedet.

Fearnley Securities og Nordea var rederiets våpendragere i pengeinnhentingen.

Lånet med femårs løpetid som er utstedt i dollar, har en en fast rente på 9,5 prosent.

I forbindelse med utstedelsen ble et annet utestående obligasjonslån innløst.