Børs og finans

Høyere investeringsanslag for 2019

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til til mer enn i forrige rapportering.

Foto: welcomia / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: welcomia / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
22. november 2018 - 08.00

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 175,3 milliarder kroner for 2019, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er 6,1 prosent mer enn i forrige rapportering. Anslaget for 2018 utgjør nå 155,5 milliarder kroner.

Oljeselskapenes anslag for 2018 er 0,5 prosent lavere enn anslaget gitt i forrige kvartal. Til tross for nedjusteringen er oljeselskapenes anslag 3,1 prosent høyere enn tilsvarende tall for 2017, gitt i 4. kvartal 2017, viser statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. 

I forrige undersøkelse var den indikerte veksten fra 2017 til 2018 på bare 0,4 prosent. Den høyere veksten som indikeres nå har sin bakgrunn i at anslaget for 2017, gitt i 4. kvartal i fjor, falt mer markant enn nedjusteringen for 2018 nå.

Saken fortsetter under grafen.

Investeringsvekst 

Videre går det ifølge SSB frem at virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på en vekst i 2018 og i 2019.

Veksten i 2018 drives blant annet av høye investeringer i kraftforsyning, heter det.

I investeringsundersøkelsen gjennomført i november anslås virksomhetenes samlede statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning i 2018 til 221,5 milliarder kroner målt i løpende verdi. Dette tilsvarer en vekst på åtte prosent sammenlignet med 2017- anslag gitt på samme tid i fjor.

Økningen i 2018 skyldes hovedsakelig høye investeringer i kraftforsyning, men olje og gass og industrien bidrar også positivt, skriver SSB.