An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Jobber med solide avtaler

MPC Container Ships inngår attraktiv scrubber-deal

Containerrederiet merker stor interesse fra kunder for skip med scrubbere, og er i forhandlinger om avtaler til svært attraktive rater.

MPC Container Ship noteres på Oslo Børs.Foran fra venstre: styremedlem Dr. Axel Schroeder, børsdirektør v/ Oslo Børs Bente A. Landsnes, styreleder Ulf Holländer, CEO Constantin Baack. Andre rad i midten: Senior Vice President Tobias Junge og Vice President Teodor Teigen. Foto: Thomas Brun/ NTB Scanpix.

MPC Container Ship noteres på Oslo Børs.Foran fra venstre: styremedlem Dr. Axel Schroeder, børsdirektør v/ Oslo Børs Bente A. Landsnes, styreleder Ulf Holländer, CEO Constantin Baack. Andre rad i midten: Senior Vice President Tobias Junge og Vice President Teodor Teigen. Foto: Thomas Brun/ NTB Scanpix.

Artikkel av: Are  Strandli
14. november 2018 - 12.59
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

- Etter å ha gjennomført grundige analyser, er vi glade for muligheten til å utstyre utvalgte fartøy med scrubbere som et økonomisk attraktivt alternativ for å overholde 2020-svovelreguleringene, sier konsernsjef Constantin Baack i MPC Containerships.

Det Oslo-noterte containerrederiet som siden april i fjor har bygget opp en flåte på 69 containerskip, har inngått en avtale om å kjøpe fem eksosrensesystemer - såkalte scrubbere - som skal ettermonteres på fem utvalgte fartøy, ifølge en fersk melding.

Monteringen skal skje innen 1. januar 2020 når de nye IMO-reguleringene trer i kraft.

Avtalen inkluderer også opsjoner på å kjøpe scrubbere for installering på ytterligere 50 fartøy i både 2019 og tidlig 2020.

- Muligheten til å utstyre en større del av flåten vår med scrubbere gir MPC Container Ships den strategiske fleksibiliteten til å tilpasse seg nye markedsforhold som vi finner passende, sier Baack.

Installering av flere scrubbere vil gjøres etter en nøye vurdering fra skip til skip, opplyses det.

Selskapet skriver i meldingen at det ser betydelig interesse fra chartrere for skip med scrubbere, samt at selskapet er i fremtredne forhandlinger med chartrere for medium til langsiktige avtaler til fordelaktige rater som er forventet å gi attraktiv avkastning-

- Samtidig evaluerer selskapet ytterligere avtaler og søker å utnytte mulighetene som ligger i scrubber-avtalen, heter det i børsmeldingen.

Scrubber-investeringsprogrammet ventes å bli finansiert med tilgjengelige kontanter og gjelld, opplyses det.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.