An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Saken er utvidet

Nær dobling for Golar LNG

Øyner knallvekst i ratene.

Tor Olav Trøim. Foto: Leikny Havik Skjærseth.

Tor Olav Trøim. Foto: Leikny Havik Skjærseth.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
5. november 2018 - 15.01

Golar LNG melder om et resultat etter skatt på 66,2 millioner dollar i 3. kvartal.

I 2. kvartal lå 36,3 millioner dollar igjen på bunnlinjen.

Driftsresultatet kom inn på 132,5 millioner dollar, mot 78,4 millioner dollar i kvartalet før.

EBITDA (justert for av- og nedskrivninger) steg fra 4,2 til 83,5 millioner dollar.

Sistnevnte tall inkluderer heller ikke 77,5 millioner dollar i urealisert gevinst på oljederivater.

Driftsinntektene gikk fra 59,4 til 123,1 millioner dollar.

Høyner utbyttet

Styret har etter utløpet av 3. kvartal vedtatt å øke det kvartalsvise utbytte til 0,15 cent per aksje.

Beslutningen forklares med en solid kontantposisjon, et betydelig bedret shipping-marked, samt den suksessrike oppstarten av Hilli Episeyo.

Shipping-flåten bokførte dagrater på 41.200 dollar i kvartalet (48.100 dollar for TFDE-skip - Tri-Fuel Diesel Electric - og 11.000 dollar for steamskip).

I 4. kvartal forventer styret dagrater på 70-80.000 dollar (for alle skip) og 85-95.000 dollar (for TFDE-skip), altså bortimot en dobling.

Tor Olav Trøim eier 3,37 prosent av Golar LNG, og er styreleder i selskapet.

Rapporten her.

Golar LNG Partners

Golar LNG eier 31,75 prosent av Golar LNG Partners, som også har lagt frem kvartalstall i dag.

Her endte resultatet etter skatt på 49,0 millioner dollar, opp fra 28,4 millioner dollar i 2. kvartal.

Driftsresultatet gikk fra 36,6 til 62,0 millioner dollar, mens EBITDA gikk fra 61,8 til 103,6 millioner dollar.

Driftsinntektene steg fra 84,2 til 108,2 millioner dollar.

Rapporten her.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.