Børs og finans

Nytt tøft kvartal for Solstad Offshore

Rederiet har tapt 1,8 milliarder kroner hittil i år. Lavere kostnader gir imidlertid bedring på driften.

Foto: Finansavisen

Foto: Finansavisen

Artikkel av: Are  Strandli
6. november 2018 - 23.18

Solstad Offshore seilte inn driftsinntekter på 1.404 millioner kroner i tredje kvartal, sammenlignet med 1.409 millioner kroner i tredje kvartal i fjor.

Takket være høyere aktivitet i subsea-segmentet var inntektene 45 millioner kroner høyere enn i andre kvartal.

Betydelig lavere kostnader bedret driftsresultatet til minus 21,1 millioner kroner, fra minus 129,9 millioner kroner i samme periode i fjor.

Bunnlinjen viste et underskudd på 456,2 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på 374,9 millioner kroner ved samme korsvei i fjor.

Hittil i år er tapet på 1,8 milliarder kroner.

Flere skip på kontrakt

Om utsiktene fremover skriver rederiet at den nåværende oljeprisen er ventet å øke de totale investeringene i olje- og gasssindustrien og dermed også etterspørselen etter rederiets tjenester.

- Økt boring og produksjonsaktivitet har, til en viss grad vært bra for AHTS-er og PSV-er i 2018, men er ventet å øke ytterligere inn i 2019 og videre, skriver rederiet.

Store prosjekter som er sanksjonert i subsea-installasjonsmarkedet kombinert med vedlikeholdsbehov og høyere aktivitet innen havvind, ventes å øke etterspørselen etter konstruksjonsfartøy ytterligere.

Rederiet understreker at det har høy eksponering mot Nordsjømarkedene der vinteren ventes å bli tøff.

Av den grunn har rederiet, som tidligere varslet, startet diskusjoner med långiverne og andre interessenter for å forbedre likviditeten og "skape en langsiktig robust plattform".

- Når det er sagt, sammenlignet med den forrige vintersesongen, har en større del av flåten sikret kontrakter og vil forbli aktive, skriver rederiet.

Som en del av arbeidet med å styrke likviditeten og å senke kostnadene, jobber rederiet blant annet med salget av to ankerhåndteringsfartøy.
Ordrereserven for fjerde kvartal er på om lag 1,1 milliarder kroner.

Milliardtap

De største eierne i rederiet som ble til gjennom en fusjon fullført i fjor sommer da Solstad Offshore/Rem Offshore, Farstad Shipping og Deep Sea Supply ble slått sammen til et selskap, er Kjell Inge Røkkes Aker Capital og John Fredriksens Hemen Holding.

Etter at aksjekursen har halvert seg hittil i år, prises rederiet til 874 millioner kroner på Oslo Børs.

For Røkke og Fredriksen betyr den siste aksjekursnoteringen på 3 kroner at de tilsammen har et papirtap på over en milliard kroner siden i fjor sommer, målt mot kursen - 12,50 kroner - Aker betalte for Solstad-aksjene i fjor sommer.