Børs og finans

Olav Thon tjente nær 580 millioner

Men overskuddet i Olav Thon Eiendomsselskap er likevel betydelig lavere enn i samme periode i fjor.

Olav Thon - Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Olav Thon - Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
8. november 2018 - 07.57

Olav Thon Eiendomsselskap melder om et resultat etter skatt på 578 millioner kroner i 3. kvartal 2018, mot 979 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat per aksje ble 5 kroner, mot 9 kroner ved samme korsvei i 2017.

Resultatet før skatt ble 747 millioner kroner, sammenlignet med 1.261 millioner kroner året før.

Driftsresultatet var på 743 millioner kroner, ned fra 1.408 millioner kroner året før.

Netto leieinntekter beløp seg til 599 millioner kroner, sammenlignet med 604 millioner kroner i 3. kvartal 2017. 

Ifølge meldingen var det lavere verdiøkning på eiendomsporteføljen enn i fjor som bidro til nedgangen i konsernets resultat.

I år var verdiendringen på investeringseiendommer på 314 millioner kroner, mot 831 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Ved utgangen av 3. kvartal var verdien på investeringseiendommer på 52,4 milliarder kroner.

Rentebærende gjeld var på 21,4 milliarder kroner.

Her er rapporten.