An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Panoro varsler oppkjøp og emisjon

Foto: Panoro Energy

Foto: Panoro Energy

Artikkel av: Øystein Byberg
6. november 2018 - 16.49
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Panoro Energy kjøper OMV Tunisia Upstream av OMV for 65 millioner dollar med virkning fra 1. januar 2018.

Panoro foreslår å gjennomføre en rettet kontantemisjon på 30 millioner dollar.

Det opplyses at OMV Tunisia eier 49 prosent i fem oljeproduserende lisenser i Tunisia med netto 2P-reserver på 8,1 millioner fat og nettoproduksjon på rundt 2.000 fat pr dag fra 14 brønner.

Dessuten eier OMV Tunisia 50 prosent av Thyna Petroleum Services som drifter de fem lisensene.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.