Børs og finans

Slik kan du bli rik på råvarer

Oljeprisen har falt og børsene er på vei ned, men råvaremarkedet gir fortsatt gode muligheter for langsiktige investorer.

LANGSIKTIG INVESTERING: Privatpersoner kan kjøpe hvetederivater via sin nettmegler. Foto: REUTERS/Jim Young/File Photo

LANGSIKTIG INVESTERING: Privatpersoner kan kjøpe hvetederivater via sin nettmegler. Foto: REUTERS/Jim Young/File Photo

Artikkel av: Thomas Hilmersen, Finansavisen
4. november 2018 - 09.43

(Finansavisen): - Av de ulike råvarene har oljen helt klart størst oppside, som følge av økende global etterspørsel og at OPECs produksjon er nær kapasitetsgrensen, hevder investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

- Og dersom USAs sanksjoner mot Iran virkelig slår inn, vil opptil 2,5 millioner fat olje daglig tas ut av markedet, noe som vil bidra til en kraftig oppgang i oljeprisen.

Oppside for kobber

Johannesen liker også litium, som brukes i produksjonen av batterier. Etterspørselen er i en solid opptrend, idet fokuset på miljø og bærekraft tiltar og stadig flere kjøper eibiler.

En annen ekspert, strategen Ole Hansen i Saxo Bank, foretrekker industrielle metaller, som kobber.

- Til tross for at verdensøkonomiens vekst ikke lenger er synkronisert, kan enkelte faktorer på tilbudssiden drive opp prisene for denne typen råvarer, forklarer han.

- Samtidig kan nye stimulansgrep fra Kina, som er den største metallforbrukeren, bidra til å opprettholde etterspørselen.

Blir bedre enn børsene

Hansen regner dessuten med at USAs valuta vil begynne å svekke seg i 2019, og dette burde gi dollarprisene for råvarer et generelt løft.

- Utsiktene for stigende renter, kvantitativ innstramning og lavere inntjening for selskapene medfører at både obligasjons- og aksjemarkedet trolig vil gi relativt lav avkastning, fortsetter Saxo Banks råvarestrateg.

- På toppen av dette kommer risikoen for økt inflasjon, og dermed kan investeringsmetaller som gull og sølv komme sterkt tilbake.

«Nesten ingen grenser»

- Det finnes nesten ingen grenser for hva du kan handle, og via noen tastetrykk kan du ganske enkelt kjøpe børsnoterte produkter som gir eksponering mot de fleste råvareslag, sier Johannesen.

- Generelt er de som handles mest i verdensøkonomien – særlig olje, gull, sølv og aluminium – imidlertid mest aktuelle og populære blant privatpersoner.

Økonomen påpeker at det er mest tilgjengelig informasjon for disse råvarene, slik at man lett kan følge med prisutviklingen og hva som påvirker tilbudet og etterspørselen.

Kan kjøpe produsenter

- Privatpersoner kan blant annet få råvareeksponering gjennom enkeltaksjer på Oslo Børs – for eksempel i olje- og laksesektoren, fortsetter Johannesen.

Fordelen med å kjøpe produsenter er at du typisk får en gearet eksponering mot de underliggende råvareprisene, ifølge Hansen.

- Ulempen ved enkeltaksjer er at du må analysere hvert selskaps svakheter, styrker og prising, advarer strategen.

- Og investering i en råvareprodusent gir ikke bare eksponering mot råvaren, men også mot aksjemarkedet generelt.

Diversifisering er viktig

Johannesen liker aksjefond som investerer i flere produsenter av en særskilt råvare.

- Dermed reduserer du den selskapsspesifikke risikoen, forklarer han.

- I et børsnotert fond vil du automatisk få en større spredning i din investering, da de fleste fond har en «kurv» av flere komponenter i sin portefølje.

Private investorer har tilgang til både passivt og aktivt forvaltede aksjefond av denne typen. Et eksempel på førstnevnte er iShares Gold Producers, mens norske Odin Energi plukker olje- og gassaksjer forvalterne har særlig stor tro på. Indeksfondene har generelt langt lavere forvaltningskostnader enn dem som aktivt går inn og ut av enkeltaksjer.

Mange råvarederivater

Ønsker du en mer direkte eksponering, er børsnoterte råvarederivater og -fond gode alternativer.

- Utvalget er stort, og nettmeglerne gir tilgang til instrumenter knyttet til alt fra olje, gull, kaffe, kakao, via strømpriser og aluminium til prisutviklingen på ris, sukker og appelsinjuice, opplyser Johannesen.

- Sertifikater, ulike warranter og mini-futures er nyttige, men før du kjøper, må du fortstå de ulike produktenes risiko, kostnader og egenskaper.

Johannesen viser til at bull- og bearsertifikater korrekt speiler prisutviklingen på kort sikt, mens sertifikater uten giring og mini-futures konstant følger råvarenes prisutvikling også over lengre tidshorisonter.

Hold øye med risikoen

Hansen anbefaler at ferske råvareinvestorer er ekstra forsiktige, ettersom svingningene i dette markedet kan være langt større enn det de er vant til.

- På mellomlang og lang sikt er vi positive til råvaresektoren, men likevel er det fornuftig å begrense din porteføljes råvareandel til 5-10 prosent, sier han.

- Årsaken er den relativt høye volatiliteten.

Johannesen er enda mer konservativ. For investorer med en lav risikoprofil synes han en råvareallokering på 1-3 prosent er grei.

- Har du derimot god kunnskap om råvaresektoren og skjønner dens risiko, kan du godt putte litt ekstra penger i dine posisjoner, legger han til.