Børs og finans

Songa Bulk tjente 210 mill. på skipssalg

Har utdelt Star Bulk-aksjer for over godt over en milliard kroner til aksjonærene. 

Foto hentet fra Songa Bulks hjemmesider.

Foto hentet fra Songa Bulks hjemmesider.

Artikkel av: Are  Strandli
30. november 2018 - 14.51

Songa Bulk, tørrlastsatsingen til Arne Blystad og Herman Billung, inngikk i vår en avtale om å selge hele flåten på 15 skip til den amerikanske giganten Star Bulk Carriers.

I juli var alle skipene levert til sin nye eier. Betalingen var 13.688.000 aksjer i Star Bulk, samt 144,55 millioner dollar i kontanter som ble brukt til å nedkvittere et obligasjonslån. 

Dermed kunne rederiet bokføre en gevinst på 24,4 millioner dollar eller om lag 210 millioner kroner i tredje kvartal.

Totalt endte resultatet på 24,8 millioner dollar.

I forbindelse med fullføringen av transaksjonen delte rederiet ut 11.302.295 Star Bulk-aksjer til aksjonærene, noe som tilsvarer om lag 150,7 millioner dollar eller 1,3 milliarder kroner, gjennom tre runder.

Siden har aksjeutdelingen fortsatt, og nå gjenstår det om lag 55.000 Star Bulk-aksjer, samt en kontantbeholdning på rundt 0,5 millioner dollar etter utbetalingen av utbytte.

I et styremøte denne uken ble det besluttet å utbetale et utbytte på 2,25 kroner pr. aksjer, men dette må først godkjennes på en ekstraordinær generalforsamling rett før jul.